Siste: Abbasi-søsknene flys til Norge i dag

Nyheter: Abbasi-søsknene skal ha fått beskjed om at de skal flys fra Istanbul til Oslo i løpet av tirsdagen. Det er uvisst hvor de skal etter det.

Ragnhild Jensen i familiens støttegruppe forteller at søsknene har fått opplyst at de skal flys til Oslo.

– De har fått høre at de skal hjem i løpet av tirsdagen.

Lenger ned i saken: Vil granske legenes rolle i uttransporteringen

Ventet på flyet til Istanbul

Hun forteller at søsknene satt og ventet på flyet som skulle ta dem fra Istanbul til Kabul da de fikk kontrabeskjeden.

– Taibeh ringte meg like over midnatt, rett etter at de hadde fått vite at de ikke skulle til Kabul likevel. Det er nesten uvirkelig, fordi de var innstilt på at Kabul var neste stopp, sier Jensen.

– Taibeh ringte meg like over midnatt, rett etter at de hadde fått vite at de ikke skulle til Kabul likevel. Det er nesten uvirkelig, fordi de var innstilt på at Kabul var neste stopp.

Mandag kveld kunngjorde Politiets utlendingsenhet (PU) at uttransporten av Abbasi-søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) var stanset fordi afghanske myndigheter ikke vil ta dem imot. Det jobbes nå med å returnere familien til Norge så snart som mulig.

Verken støttegruppa, familiens advokat Erik Vatne eller kjæresten til Yasin Abbasi, Gabriele Rocyte (21), vet hva som vil skje med søsknene etter ankomsten til Norge. Om de skal sendes til utlendingsinternatet på Trandum like nord for Oslo eller til Trondheim hvor de har bodd siden 2012.

Øyner et håp om opphold

– Selv om vi ikke vet hva som vil skje, er det positivt at de får komme tilbake. Jeg snakket med Yasin i går kveld, og han er veldig glad, selvfølgelig. Han forventet ikke dette i det hele tatt og sa at det var lenge siden han hadde vært så glad som nå, sier Gabriele Rocyte.

Til Adresseavisen sier advokaten at han vil bli svært overrasket hvis norske myndigheter går for en ny uttransportering.

– Når familien er gjenforent, vil vi gå i gang med å undersøke om vi får gjort noe med oppholdstillatelsen til familien, og om de kan få tillatelse til å bli. Jeg mener det er en betydelig sjanse for at familien vil få oppholdstillatelse, sier Vatne til avisen.

Vil ha stans i tvangsretur

Onsdagens støttemarkering i Trondheim vil gå som planlagt uavhengig av Abbasi-søsknenes planlagte retur til Norge.

Både Afghanistankomiteen og stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) tar nå til orde for en stans av tvangsretur til Afghanistan.

Til Nettavisen sier SV-politikeren at hun nå jobber med et forslag med begrunnelse i at Afghanistan anses som verdens farligste land.

– Vi mener dessuten at rimelighetsvilkåret må inn i vurderingen ved tvangsretur, dette med at man ikke skal returnere noen til internflukt. FN påpeker at Norge bryter våre forpliktelser når dette vilkåret er fjernet, sier Andersen til Nettavisen.

Fakta om Abassi-saken

* De yngste søsknene har aldri vært i Afghanistan, mens den eldste forlot landet som treåring.

* Familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge i 2012. Primært fordi de ikke visste hvor far befant seg, og at de ikke hadde noe mannlig beskyttende nettverk i Afghanistan.

* I 2014 dukket faren opp i Norge og Utlendingsnemnda (UNE) tilbakekalte oppholdstillatelsen.

* Utsendelse er utsatt en rekke ganger. Familien har fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse, og asylsaken er prøvd for retten i flere runder.

* Lørdag 15. juni 2019 ble familien pågrepet i hjembyen Trondheim og tvangsutsendt.

* Moren skal ha blitt bevisstløs ved pågripelsen lørdag morgen, og var bevisstløs under transporten til Istanbul i Tyrkia. På grunn av helsetilstanden ble hun returnert til Norge søndag.

* Mandag 17. juni ble også uttransporteringen av barna stanset fordi afghanske myndigheter nektet å ta dem imot. Etter planen skulle søsknene fly fra Istanbul til Kabul mandag kveld.

* Norske myndigheter har besluttet å hente søsknene tilbake. Etter det NRK erfarer skal søsknene flys fra Istanbul til Norge tirsdag 18. juni.

Fakta om norske tvangsreturer til Afghanistan

2016:

* Norge: 381

* Danmark: 16

* Nederland: 40

* Sveits: 5

* Storbritannia: 53

* Tyskland: 67

2017:

* Norge: 366

* Danmark: 14 (fram til juni)

* Nederland: 55 (fram til september)

* Sveits: 11 (til oktober)

* Storbritannia: 43 (til september)

* Tyskland: 80 (til september)

* Belgia: 23 (til august)

* Sverige: 34 (til juni)

2018:

* Norge: 216

(For de øvrige landene er tall ikke tilgjengelige)

2019

* Norge: 44 (fram til juni)

(Kilder: Politiet, Noas)

Legeforeningen vil vurdere legenes rolle i Abbasi-saken

Legenes rolle i uttransporteringen av Abbasi-familien kan være et brudd på de etiske reglene, sier leder Svein Aarseth i Rådet for legeetikk.

– Dette er en sak vi svært gjerne skulle hatt på Rådets bord. Vi er da avhengig av at den blir klaget inn til oss, sier Aarseth til Adresseavisen.

Han mener saken er svært spesiell.

– Å bruke sin medisinske ekspertise for å erklære noen «fit for flight» i en uttransportering mens de er i koma, høres ugreit ut, sier Aarseth.

Ifølge Politiets utlendingsenhet (PU) gikk moren i familien inn i en bevisstløs tilstand kort tid etter pågripelsen i Trondheim lørdag morgen og var fremdeles bevisstløs da hun og de tre barna ankom Istanbul.

I legenes etisk regelverk heter det blant annet at «en lege skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn.»

Abbasi-familiens advokat, Erik Vatne, sier det er svært sannsynlig at saken kommer til å bli klaget inn til Etikkrådet.

– Jeg skal bare sjekke opp noen opplysninger først, men det er stor sannsynlighet for at vi tar saken videre, sier han.

Rådet for legeetikk er Den norske legeforenings sakkyndige organ i spørsmål vedrørende legeetikk.

(©NTB)