Politiet advarer mot ny rustrend blant ungdom

Nyheter: I den siste tiden har politiet mottatt informasjon om at ungdommer ruser seg på muskatnøtt.Rusen ligner på rusen man får av å bruke LSD eller amfetamin, opplyser politiet i Trondheim.

– Kjære ungdommer, foreldre, venner og ansatte i dagligvarebutikker- vær med å hjelp oss med å spre informasjon om hvor farlig dette kan være! Det er rapportert om dødsfall internasjonalt og sykehusinnleggelser nasjonalt, skriver Trondheimspolitiet på Facebook.

Badtrip

Ifølge rustelefonen kan større mengder muskatnøtt gi en hallusinogen rus, lik den man får av LSD og fleinsopp. Ofte ender det en såkalt «bad trip».  Det innebærer ekle hallusinasjoner, kvalme og dårlige og langvarige ettervirkninger, med kramper og muskelsmerter.

Store doser kan medføre fysiske reaksjoner, som høy kroppstemperatur. Det er rapportert dødsfall internasjonalt.

– Kan få alvorlige vrangforestillinger

– Mange opplever rusen fra muskat som ubehagelig. Ubehagelige reaksjoner kan forekomme alt ved 5 g (ca én muskatnøtt), og sannsynligheten for dette stiger med økende doser. Store doser fra 10-25 g kan fremkalle delirium og alvorlig vrangforestilling. Kroppslige reaksjoner er hjertebank, utvidede pupiller, rødming, varm og tørr hud, munntørrhet, vanskeligheter med vannlating og forstoppelse. Mens påvirkning av hjernen og det sentrale nervesystemet fører til reaksjoner som angst, uro, forvirring, hallusinasjoner, muskelkramper og forstyrret hukommelse og orienteringsevne, opplyser hustelefonen.

Kvalme, brekninger og magesmerter er også vanlig.

Innleggelse på sykehus kan være nødvendig, og dødfall har forekommet. Det kan ofte ta lang tid (6-8 timer) før effektene inntrer, og symptomene kan vedvare i inntill ett til tre døgn, opplyser rustelefonen.