Ansatte raser mot Kochs lønnshopp: Krever at vedtaket stoppes i brev til styret

Nyheter: Ansatte i Polaris Media reagerer kraftig på lønnsøkningen til konsernsjef Per Axel Koch på åtte prosent.

De tillitsvalgte i mediekonsernet sendte onsdag en formell henvendelse til styreformann Kaare M. Gisvold der de krever at de forslåtte lønnsøkningene stoppes.

«Den gode dugnadsånden og forståelsen for nødvendigheten av effektivisering av organisasjonen i Polaris Media som eksisterte fram til forslaget om lønnsøkninger ble kjent, står nå i fare», heter det i brevet.

Konsernstyret har gitt Koch en lønnsøkning fra 2,5 til 2,7 millioner kroner.

De ansatte har til sammenligning fått lønnsøkninger i størrelsesorden 2,5 til tre prosent.

– Skaper sterke følelser

Polaris Media er for tiden inne i en omfattende nedbemanningsfase der 115 personer har sagt ja til sluttpakker eller AFP med gavepensjon:

– Det skaper sterke følelser når en gruppe på seks ledende ansatte, med konsernsjefen i spissen, ligger an til en lønnsøkning med samlet ramme på nær en million kroner, sier Ulf Dalheim til Sunnmørsposten.

– Lønnsøkningen til lederne fører til at flere av de som har sagt ja til sluttavtaler er i ferd med å endre oppfatning. I så fall setter det hele nedbemanningsprosessen i konsernet i fare, fortsetter Dalheim.

Koch: – Ikke urimelig

Konsernsjef Per Axel Koch sier til avisa at han mener lønnshoppet ikke er urimelig.

– Dette må imidlertid vurderes ut fra den lønnshistorikken jeg har hatt siden jeg ble ansatt som konsernsjef i oktober 2008. Da var årslønna 2,3 millioner kroner. Fram til den siste lønnsøkningen gir det en årlig vekst på 2,1 prosent i fastlønna. Med det siste tillegget blir den gjennomsnittlige, årlige veksten 3,3 prosent. Det synes jeg ikke er urimelig, sier han.

For 2012 har alle medlemmene i konsernledelsen frasagt seg bonus.