Pleier på Østmarka siktet for uforsvarlig helsehjelp da pasienten dunket hodet i veggen

Nyheter: Pleier ved Østmarka kan på bot på 12.000,-

Pleieren er siktet for å ikke å ha utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og å gi den omsorgsfulle hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, eller ikke å ha innhentet bistand eller henvist pasienter videre der dette var nødvendig og mulig»heter det i siktelsen.

Dunket hodet i veggen

Bakgrunnen er et tilfelle der en akuttinnlagt pasient utagerte på sitt rom ved å dunke hode sitt gjentatte ganger i veggen. Da skal pleieren uttalt en eller flere ganger at om hun dunker hodet hardere i veggen så vekker du hele avdelingen eller lignende.

For dette får pleieren en bot på 12.000,- eller 12 dager i fengsel.