Per Nylander om turboveksten: – Nå skal vi roe ned

Nyheter: Siden oppstart i 2009 har meglerfirmaet Nylander & Partners hatt en kraftig vekst i omsetningen. I 2012 ligger det an til en omsetning på 80 millioner kroner, en dobling fra 2011.

Også resultattallene peker oppover. Bare i første driftsår var det røde tall i regnskapet, med et underskudd på 1.6 millioner kroner.

Året etter viste regnskapet et overskudd på nærmere 400.000, og i år er det budsjettert med et overskudd på det tidobbelte.

– Ja, veksten har vært stor og gått fort. Den var ikke planlagt verken å gå så fort eller bli så stor, så nå roer vi ned og befester stillingen med det vi har, sier daglig leder og største eier, Per Ø. Nylander.

– Boligmegling har gått bedre enn næringsmegling siden finanskrisa startet, og nå håper vi også at nybyggmarkedet skal komme etter. Det trengs mange flere boliger i Trondheim i årene som kommer.

Eiendomsmegler Nylander er opptatt av hvordan Trondheim utvikler seg som by.

– Sett fra meglerplass er det viktig å kunne se utviklingen i et fugleperspektiv. Trondheim er i ferd med å omformes fra en liten hyggelig småby med trehusbebyggelse, til en storby i norsk og nordisk målestokk. Folketallet vil øke med 30.40.000 personer de 10-15 neste årene.  Da må byen forberede seg på en slik vekst og uytvikling.

Nylander mener dette må få følger for hvordan byplanleggingen skal foregå.

– Det må settes av større arealer til både næringsformål og til boliger enn det som er tilfelle i dag. Samtidig må det til en fortetning av bebyggelsen i de sentrale områdene i byen.  Og det må bygges mer i høyden. Bygges det for få boliger de neste tiårene vil det ikke bare øke prispresset i eiendomsmarkedet, men også kunne få  følger for byens evne til å tiltrekke seg den ønskede kompetente arbeidskraften, og dermed ha uheldige  utslag for næringsvirksomhet og bedriftsetableringer, mener Nylander, som vil ha bort jordvernet i sentrumsnære områder, og at det skal settes av langt mer enn de 2000 planlagte mål til næringsformål.

– Jeg er opptatt av at byens politikere må vise evne til å ligge i forkant av utviklingen vi ser komme de neste årene. Sentralisering og økt tilflytting til Trondheim og byens rolle som et stadig viktigere knutepunkt ikke bare mellom nord og sør, men også øst-vest, i forhold til Sverige, tilsier at mye nå må tilrettelegges på kort tid, både i boligmarkedet, for næringslivet og for bedre infrastruktur og kollektivtransport, i hele Trondheimsregionen, sier Per Ø. Nylander.

Trondheim er i ferd med å omformes fra en liten hyggelig småby med trehusbebyggelse, til en storby i norsk og nordisk målestokk

I allianse med Fokus Bank

Nylander & Partners AS  kjøpte i februar i år tilbake privatmegleravdelingen fra Krogsveen som hadde kjøpt familiefirmaet i 2006, og har siden gått i allianse med Fokus Bank.

I Nylander & Partners as besitter Per Ø. Nylander aksjemajoriteten med 53 prosent. Meglerfirmaet betjener nesten en like stor region som familiefirmaet i sin tid gjorde, med hovedvekt på  Trondheim og Trøndelagsfylkene.

– Nå er vi nærmest organisert som de fleste andre som skal kunne klare seg i dette terrenget. Konkurransen er tøff, og samarbeidet mellom bank og eiendomsmegling gir styrke og stabilitet.  Vårt samarbeid med Fokus Bank bygger på samme tankegang. Vi er meget gode venner og føler oss nesten som ett datterfirma.

Ikke planlagt ”comeback”

– Da vi solgte Nylander ved meglerfirmaets 70-årsjubileum i 2006, var det ikke meningen jeg skulle starte opp under familiens gamle merkenavn Nylander på nytt.

Det sier Per Ø. Nylander, tredje generasjons eiendomsmegler. DnB kjøpte avdelingen for næringsmegling, Krogsveen overtok boligmeglingen i det tidligere meglerfirmaet Nylander.

Da Nylander solgte familiebedriften ble den fusjonert inn i konkurrent Krogsveen, og ble deretter en del av Fokus Bank.

Etter å ha gjort en jobb for Nylanders nye eiere i 2006 og holdt seg borte fra bransjen etter ett par års pålagt karantene, var veien tilbake ikke lang, skulle det vise seg.

– Jeg hadde jo tenkt å finne noe annet å holde på med.

I Trondheim satt en tidligere meglerkollega Alexander Kvernstad på eiersiden i Notar Trondheim. Han tok kontakt med henblikk å få Nylander inn som majoritetseier. Nylander nølte, men endte med å si ja sommeren 2009. Dette ble starten på «nye Nylander».

Nylander hadde 60-70 prosent markedsandel i næringseiendom før salget. Nå er markedsandelen 5-6 prosent. I boligmegling er markedsandelen rundt 15 prosent.

– Med det som har skjedd etter at vi kom tilbake på banen og med den bakgrunnen vi har, angrer jeg i dag ikke på at jeg kom tilbake, fastslår Per Ø. Nylander.