Dette er reglene nå: Vedtok påbud om munnbind på kollektiv

Nyheter: Etter svært høye smittetall den siste tiden, har formannskapet i Trondheim kommune vedtatt å innføre nye koronatiltak i byen.

Det siste døgnet er det registrert 163 koronasmittede i Trondheim. Smitterekorden ble satt 3. november, da det var 218 nye smittetilfeller. De nye tiltakene ble enstemmig vedtatt og gjelder til og med 23. november.

Forskriften som ble vedtatt, innebærer påbud om munnbind i drosje og på kollektivreiser, dersom man ikke kan holde en meters avstand. I tillegg anbefales munnbind i butikker, kjøpesentre, frisører, hudpleiesalonger og lignende tjenester.

Trafikklyset er tilbake

Trafikklysmodellen skal innføres igjen i grunnskolen i Trondheim. Skoler skal klassifiseres som grønne, gule eller røde avhengig av smittesituasjonen, og det skal innføres tiltak for å begrense kontakt mellom elevene deretter.
Alle som bor sammen med en smittet person, anbefales å unngå deltakelse i sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter.
I tillegg anbefaler kommunen hjemmekontor for alle med smittede i husstanden og daglig testing de tre første dagene for de husstandsmedlemmene dette ikke er mulig for.

Rådmannen ville gå lenger

Kommunen anbefaler også lav terskel for å teste seg, at man holder avstand til andre med luftveissymptomer og at man ikke drar på besøk til sykehjem dersom man har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.

Forslaget som ble vedtatt, ble fremmet av Senterpartiets Marte Løvik, med tilslutning av samtlige partier. Det går ikke like langt som kommunedirektørens innstilling, der munnbindanbefalingen i butikker og kjøpesentre var et påbud.

I tillegg ønsket kommunedirektøren å anbefale at alle voksne ble oppfordret til å begrense antallet nærkontakter på fritiden, og en generell anbefaling om hjemmekontor.

Dette er påbudene og anbefalingene som gjelder fra onsdag ettermiddag:

I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar formannskapet vedlagte forskrift på vegne av Trondheim bystyre. Forskriften trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til og med 24.11.2021.

Formannskapet vedtar følgende påbud i lokal forskrift:

1. Påbud om bruk av munnbind i drosje, der man ikke kan holde minst en meter avstand til andre. Påbudet gjelder både sjåfør og passasjerer.

2. Påbud om munnbind på kollektivreiser der man ikke kan holde minst én meter avstand til andre.

3. Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

4. Trafikklysmodellen innføres i grunnskolen. Formannskapet vedtar følgende anbefalinger

5. For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:

a. Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/ fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.

b. Tilstrebe økt avstand til kolleger på arbeidsplass, evt. hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig.

c. Daglig testing de første tre dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode i de tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge som beskrevet i punkt b. Dette vil særlig komme til anvendelse for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, f.eks. helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper.

6. Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel til å teste seg.

7. Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.

8. Anbefaling om bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre.

9 Anbefaling om bruk av munnbind for kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings og hulltaking tjenester etc. Anbefalingen gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandlingen.»