Påbud om munnbind fjernes

Nyheter: Kommuneoverlegen letter nå de lokale koronareglene i Trondheim.

– Vaksinasjonsdekningen begynner å bli god, og de som blir smittet blir i mindre grad alvorlig syke. De eldste er fullvaksinert. Det er ikke lenger forholdsmessig å holde på en forskrift, melder Nidaros.no

Disse reglene gjelder nå

Det er likevel noen anbefalinger som gjelder, påpekte kommuneoverlegen i tirsdagens formannskap.

  • Det anbefales at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.
  • Det anbefales bruk av munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentligtransportmiddel der man ikke kan holde minst en meters avstand.
  • Det anbefales bruk av munnbind for voksne og ungdommer over 12 år, samt sjåfør, ved bruk av drosje.

Formannskapet vedtok å forlenge følgende regel i midlertidig lokal forskrift:

Uvaksinerte elever over 18 år i den videregående skole i Trondheim kommune gis unntak for smittekarantene hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinje for testing av barn og ungdom under 18 år som grunnlag for unntak fra smittekarantene.

De nasjonale tiltakene gjelder også i Trondheim. Ifølge regjeringens hjemmesider ser de slik ut:

Krav ved innreise til Norge

Fortsatt innreiserestriksjoner. Personer med gyldig EU-koronasertifikat eller koronasertifikat fra Storbritannia kan reise inn i landet og er unntatt fra krav om test før ankomst, test på grenseovergangsstedet og innreisekarantene.

Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Beskyttede teller ikke med i antallet.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Restauranter, kafeer, barer

Innslippsstopp kl. 24.00.

Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Reiser

UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia og noen utvalgte tredjeland (lilla land).

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

Arbeidsliv

Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

Arrangementer

Det oppfordres til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

For private arrangementer, slik som bryllupsfester og konfirmasjonsselskap: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

om det brukes koronasertifikat/testing om det er faste tilviste plasser om det er ute eller inne

Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.