På dette tidspunktet stenges Sluppenbrua i morgen

Nyheter: Sluppenbrua i Trondheim skal erosjonssikres, og derfor vil det bli hindringer for biltrafikken.

I morgen onsdag 15. november, etter ettermiddagsrushet, starter arbeidet med å erosjonssikre Sluppenbrua. I den forbindelse blir den stengt for kjøretøy som skal over brua fra Osloveien til Sluppen. Det blir fortsatt åpent for kjøretøy som skal kjøre den andre vegen, fra Sluppen til Osloveien, heter det i en pressemelding.

Arbeidet går ut på å stabilisere steinmassene rundt pilarene for å hindre undergraving. For å få gjort arbeidet må det etableres en anleggsveg som går ned til elva.

Vi må da stenge for all biltrafikk fra Osloveien mot Sluppen slik at oppbygging av anleggsvegen kan gjennomføres. Anleggsvegen i elva vil bygges opp av rør og elva må reguleres ned til minste vannføring. Sluppenbrua vil være åpen for trafikk fra Sluppen til Osloveien, og gang- og sykkelvegen vil holdes åpen i hele perioden, heter det i pressemeldingen.

Fire-fem uker

– Vi håper å være ferdig med tiltakene i løpet av 4-5 uker, men på grunn av værforhold kan arbeidene ta lenger tid. Vi forventer store forsinkelser for biltrafikken de første dagene, men vi håper trafikantene finner andre ruter og også velger å reise kollektivt, sykle og gå, sier Mats-Andre Lied i Statens vegvesen.

Nidelva er et nasjonalt laksevassdrag. I tillegg har NVE forvaltningsansvaret gjennom vannressursloven.

– Fundamentene til Sluppenbrua stammer fra den gamle jernbanebrua som ble bygd på 1860-tallet. Det er også tidligere gjort tiltak for å hindre utvasking rundt fundamentene, men nå er det på tide å gjøre det igjen. Dette er helt nødvendig arbeid, og vi har god dialog med forvaltningsmyndighetene for å få utført arbeidet i elva, sier Lied.

Før oppstart blir det gjennomført avbøtende tiltak i forhold til laks og sjøørret med å legge ut gytegrus, og dette gjennomføres i samarbeid med Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA).

Statens vegvesen har kontrakt med BMO Entreprenør AS som har engasjert Ottar Augdal AS som underentreprenør.