Overlege ved St. Olavs: Disse pasientene dør når de tvinges ut av sykehuset for tidlig

Nyheter: Det kan få svært alvorlig konsekvenser for pasienter med hoftebrudd om de skrives ut for tidlig fordi sykehuset trenger sengeplassen, skriver forskriftstidsskriftet Gemini.

Liggetiden på norske sykehus har gått nedover de siste årene. Det handler både om bedre behandling, men også press på sykehusenes kapasitet.

I 2016 hadde halvparten av pasientene en liggetid på fem dager eller kortere etter en hoftebruddoperasjon. I 2010 var det bare en firedel av pasientene som ble skrevet ut etter fem døgn.

Høy risiko

Opptil 10.000 nordmenn blir operert for hoftebrudd hvert år.

– Det er høy risiko for å dø for disse pasientene. Rundt 13 prosent av de opererte dør i løpet av de første 60 dagene. I løpet av det første året dør rundt 27 prosent, påpeker overlege Lars Gunnar Johnsen ved St. Olavs hospital og forsker ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Forskjellen i 60 dagers dødelighet mellom dem som skrives ut av plasshensyn og resten, ligger på rundt fire prosentpoeng, ifølge en ny undersøkelse på 60.000 pasienter over 70 år.

(©NTB)