Overkjører egne sykehus og går inn for å tvinge gjennom utrulling av Helseplattformen

Nyheter: Onsdag vedtok styret i Helse Midt-Norge at journalsystemet Helseplattformen skal rulles ut videre på nye sykehus til våren som planlagt.

Det betyr at Helse Møre og Romsdal må forberede seg på at deres fire sykehus skal ta i bruk journalsystemet i april, skriver Adresseavisen.

ANNONSE

Ville utsettes

Tidligere denne måneden ba styret i Helse Møre og Romsdal, som er et foretak under Helse Midt-Norge, om at innføringen skulle utsettes på grunn av problemene med systemet i Trøndelag. Nå avvises dette ønsket.

– Dette er krevende, både for styrene i de enkelte helseforetakene og ledelsene i helseforetakene, men det er nødvendig at vi står sammen og jobber sammen videre for en helhet for pasientene og innbyggerne i Midt-Norge, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge.

«En utsettelse av innføringen av Helseplattformen i to år vil ha store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge», vedtok styret onsdag.

Frykter økt ventelister

Helse Midt-Norge frykter at en utsettelse i Møre og Romsdal kan gi økte ventelister i sykehusene og ramme sykehusøkonomien på en sånn måte at det går utover nødvendige investeringer i sykehusene de neste årene. Det er beregnet at en utsettelse i to år vil koste i underkant av en milliard kroner.

(©NTB)