Overivrig og beruset idrettspappa fikk besøksforbud mot treneren

Nyheter: Bakgrunnen for den betente konflikten er at faren har vært misfornøyd med at hans sønn ikke har fått nok muligheter til å trene med eldre spillere.

Faren anket besøksforbudet utstedt av politiet, men dette ble nylig stadfestet i tingretten og gjelder frem til 18.01.2020.

Ifølge beslutningen er mannen inntil 18. januar 2020 forbudt å:

– Å oppsøke, å forfølge og på noe vis å ta kontakt med to personer i klubben verken personlig eller gjennom telefon, tekstmelding, e-post eller annen elektronisk meddelelse, brev, postkort eller annen skriftlig meddelelse, eller gjennom tredjemann.

– Å oppholde seg på, i eller ved bolig, skole eller arbeidsplass for de to personene.

– Sint og skremmende

Påtalemyndigheten har begrunnet besøksforbudet med at idrettspappaen er svært sint og skremmende når de treffes. Påtalemyndigheten har opplyst at det på denne bakgrunn anses å foreligge særlige forhold som gir grunn til å anta at det foreligger risiko for at faren uten besøksforbud vil forfølge en annen person, krenke en annens fred eller begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person.

Bakgrunnen for saken er at faren er lagleder for et barnelag og har vært misfornøyd med lagets treninger og misfornøyd med at hans sønn ikke har fått nok muligheter til å trene med eldre spillere. Han har blant annet også uttrykt misnøye med at turer for laget organiseres som bussturer.

Det er videre opplyst at han har hatt en opptreden overfor andre i foreldregruppen som de har opplevd som ubehagelig.

Det er opplyst at faren med sin opptreden har fått en gutt på laget til å slutte,  fordi han kritiserte gutten sterkt og hans foreldre følte det utrygt å sende gutten på trening.

Det er i anmeldelsen opplyst at faren har gitt uttrykk for holdninger som er uforenlig med retningslinjer for barneidretten og at treneren etter hvert opplever omfanget av pågangen som plagsomt for seg selv, for lagets foreldregruppe og slik retten forstår det, forstyrrende for lagets virksomhet. Foreldregruppen er bekymret for at faren skal dukke opp på lagets aktiviteter, går det frem av sakens dokumenter.

Det fremgår av saksdokumentene at den forstyrrende og plagsomme adferden har noe sammenheng med farens beruselse.

Etter rettens vurdering kan forbudet være egnet til å skape fred for laget og foreldrene til utøverne.

Dersom forbudet ikke skulle være tilstrekkelig til å forhindre en pågang som er fredsforstyrrende for guttene på laget og foreldregruppen kan en utvidelse av forbudet tenkes for beskytte en større gruppe, heter det i rettens slutning.