«Overgrepene skulle være en hemmelighet mellom dem og Jesus»

Nyheter: Trøndersk pastor fikk åtte og et halvt års fengsel for overgrep mot døtre

 En pastor og seksbarnsfar i Midt-Norge er i Frostating lagmannsrett dømt til åtte og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep mot sine to døtre.

Det er tre år strengere enn straffen fra Sør-Trøndelag tingrett i fjor høst. Kona er dømt til fengsel i ett år for grov barnemishandling. Dommen er i tråd med aktors påstand for pastorens del. Påstanden for kona var ett år og ni måneders fengsel, melder NRK.

Pastoren ble i tingretten dømt til fengsel i fem år og seks måneder for seksuelle overgrep mot den ene datteren da hun var under ti år. Han ble frikjent for overgrep mot sin andre datter, men det var juryen i lagmannsretten uenig i.

Jesus

Ved straffutmålingen er det de seksuelle overgrepene pastoren utførte mot de to døtrene som er bærende, skriver retten i dommen.

Pastoren er kjent skyldig i gjentatt seksuell omgang til samleie, eller likestilt med samleie, over ett år og ni måneder. Dette skjedde overfor begge døtrene mens de var under ti år.

I skjerpende retning legger retten vekt på at overgrepene var smertefulle for barna. De er begått av en far, som er en nær tillits- og omsorgsperson i deres eget hjem. Pastoren har også ifølge dommen, sagt at overgrepene skulle være en hemmelighet mellom dem og Jesus.

Ekteparet er også dømt til å betale erstatning til fire av sine barn. Mannen må betale erstatning på til sammen 560.000 kroner til barna, mens kvinnen dømmes til å betale 160.000 kroner. Parets seks barn er født mellom 1997 og 2010.