Over halvparten mottok penger fra Nav i fjor

Nyheter: Nav utbetalte 523 milliarder kroner i ytelser og alderspensjon til 3 millioner personer i bosatt Norge og i utlandet i 2021.

– Nav utbetalte om lag én million kroner hvert minutt gjennom hele fjoråret. Flere barn ga økte utbetalinger av foreldrepenger, mens flere pensjonister bidro til økte utbetalinger av alderspensjon. Det var også økte utbetalinger av arbeidsavklaringspenger som følge av koronapandemien og økte utbetalinger av uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Bedring i arbeidsmarkedet

Samtidig har bedringen i arbeidsmarkedet gjennom 2021 redusert utbetalingene av dagpenger med en tredel sammenlignet med 2020.

Utbetalingene fra Nav gikk til 2,9 millioner personer, noe som tilsvarer 54 prosent av den norske befolkningen. Totalt økte utbetalingene til personer bosatt i Norge med 12,5 milliarder kroner, eller 2,5 prosent, fra 2020 til 2021.

Alderspensjon utgjorde den største andelen, med 254 milliarder kroner, en økning på 6 prosent. Så følger uføretrygd, med 102 milliarder kroner, en økning på 5 prosent.

Høyest i Nordland og Innlandet

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge uansett alder 94.900 kroner i løpet av fjoråret, en økning på 1.800 kroner fra 2020. Utbetalingene var høyest i Nordland og Innlandet, med henholdsvis 108.100 og 107.600 kroner per innbygger. Lavest var utbetalingene til Oslo (78.500 kroner) og Rogaland (86.200 kroner).

– Nivået på de gjennomsnittlige utbetalingene fra Nav er sterkt påvirket av demografien i fylkene. Ettersom alderspensjon utgjør nær halvparten av utbetalingene, vil fylker og kommuner med en stor andel pensjonister ha relativt sett høye utbetalinger. Oslo, som har en yngre befolkning og en betydelig andel studenter, får tilsvarende lavere utbetalinger, sier Holte.

10 milliarder til utlandet

Av 523 milliarder kroner som Nav totalt betalte ut, gikk 10 milliarder til personer bosatt i utlandet. Utenlandsutbetalingene utgjør under 2 prosent av Navs samlede trygdeutbetalinger, og 83 prosent av dette gikk til land i Europa.

Sverige har både flest mottakere – 31.900 – og høyest utbetalingsbeløp – 3,2 milliarder kroner. Deretter følger Polen med 1,5 milliarder kroner og Danmark med 830 millioner kroner.

Det er stor forskjell på hvilke land som mottar mest av de ulike ytelsene. Sverige, Danmark og Spania er landene som mottar mest alderspensjon og uføretrygd. Når det gjelder kontantstøtte og barnetrygd, er Polen, Litauen og Sverige største mottakerland.

Litt over av halvparten av utbetalingene til utlandet gikk til personer med utenlandsk statsborgerskap. 2,2 milliarder kroner av dette var utbetalinger til alderspensjon til utenlandske statsborgere som har opparbeidet seg pensjonsrettigheter i Norge gjennom tidligere arbeid i landet.

(©NTB)