Over 22.000 flyktninger fra Ukraina har fått bosted i en norsk kommune

Nyheter: Så langt har 234 norske kommuner sagt ja til å ta imot til sammen 22.390 ukrainske flyktninger i år. 35.000 er ventet til landet i 2023.

– Det er stor usikkerhet knyttet til dette tallet. De siste prognosene tilsier at bosettingsbehovet kan bli større. Men dette kan endre seg, sier direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Kommunene sier ja

Kommunenes frist til å si hvor mange de kan ta imot, var 31. januar. Imdi har fått tilbakemelding fra 234 kommuner. De har sagt ja til over 90 prosent av det de er blitt bedt om å ta imot.

I tillegg har 43 kommuner bedt om utsatt frist i fordi saken skal behandles politisk.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) føler seg sikker på at målet om 35.000 bosteder vil bli nådd. I fjor ble flere enn 31.000 mennesker bosatt i store og små kommuner. Det er det høyeste antallet noensinne.

Åpne armer

– Det er snart ett år siden Putin brutalt invaderte Ukraina. Millioner av mennesker er sendt på flukt, og om lag 40.000 har så langt funnet veien hit til Norge. Norske kommuner har tatt dem imot med åpne armer. Deres engasjement og evne til å kaste seg rundt har vært svært viktig for at vi har klart å bosette så mange hittil, sier hun i en pressemelding.