Over 150 barn forlatt i utlandet, ba om hjelp til å komme tilbake til Norge

Nyheter: Fire norske ambassader melder om alvorlige saker der norske barn og unge ber om hjelp til å reise hjem til Norge.

Dette skjer etter at de har blitt tatt med til foreldrenes hjemland der de har blitt fratatt passene og nektet hjemreise, melder NRK.

Vil styrke barnas tilhørighet

– Det kan dreie seg om et ønske om å styrke barnas tilhørighet til foreldrenes kultur, og at de skal gå på skole i utlandet. Elles så kan det handle om å få en ungdom ut av et dårlig miljø med rus og kriminalitet. Det sier Morten Tjessem, spesialutsending for integrering ved den norske ambassaden i Amman i Jordan.

Norge har slike spesialutsendinger ved fire ambassader, Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi.

I fjor registrerte de over 150 saker, der unge, de fleste under 18 år, ber ambassaden om hjelp fordi de er ufrivillig i landet.

– Dette kan også handle om å hindre at barn blir sosialt integrert i det norske samfunnet, sier Tjessem.

Egne spesialutsendinger for integrering ved fire ambassader var ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.