Over 1000 bussjåfører tas ut i streik i Trøndelag

Nyheter: Det vil føre til at ingen busser i hele Trøndelag går fra lørdag morgen. 

Det vil føre til at ingen busser i hele Trøndelag går fra lørdag morgen.

Berg anslår at det er rundt 1000 sjåfører bare i Trondheim som tas ut i streik, i tillegg til 3-400 i distriktet.

I går ble det kjent at over 4.500 bussjåfører slutter seg til de 3.800 sjåførene som allerede har lagt ned arbeidet. Busstreiken rammer kollektivtrafikken hardt.Fra arbeidstidens start lørdag morgen blir bussjåførene i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark tatt ut i streik. Også bussjåfører i store deler av Nordland og hele Kristiansand slutter seg til de streikende på lørdag.

Økt belastning på togene

De første rapportene mandag morgen tydet på at streiken ikke har ført til merkbart økt belastning på trikk og T-bane. Da NTB snakket med Vegtrafikksentralen i 8-tiden mandag morgen, merket heller ikke de noe til økt press på veiene i Oslo-området.

Derimot melder Vy til NTB om at togene på Østlandet hadde flere passasjerer enn vanlig mandag morgen.

Norled – som blant annet opererer fergeruten mellom Nesodden og flere andre steder i Akershus, og Oslo – melder at flere enn normalt har hatt med seg sykler om bord.

– Det virker som om folk som vanligvis tar buss, har valgt alternative transportmidler, eller har tatt hjemmekontor, sier Ruters pressevakt Øystein Dahl Johansen til NTB.

Både Ruter og Statens vegvesen gikk søndag ut og oppfordret folk til å bli hjemme mandag for å hindre økt press på annen kollektivtransport og veinettet i forbindelse med busstreiken.

Truer med ny opptrapping

De fire forbundene som har forhandlet med NHO Transport om bussjåførenes tariffavtale – Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet – truer med å ta ut samtlige medlemmer dersom motparten ikke beveger seg ytterligere. Det betyr at nesten 12.000 bussjåfører i hele landet kommer til å legge ned arbeidet.
– Vi kan ikke godta at bussjåførene skal tape i oppgjør etter oppgjør. I dette oppgjøret må vi begynne arbeidet med å tette gapet mellom bussjåførene og industrien, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Han framholder at det for 13 år siden ble etablert en enighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen om at bussjåførene skal ha lønn på linje med lønna i industrien. Siden den gangen har det motsatte skjedd, hevder Eggum. De siste tre årene har lønnsforskjellen økt med over 16.000 kroner.

Advarer mot koronakortet

I tillegg til lønnsetterslepet, peker de to forbundslederne på utfordringer knyttet til sterkt belastende arbeidstidsordninger, sikkerheten om bord og framtidig rekruttering til yrket.
Eggum tror streiken kan vare lenge og advarer samtidig regjeringen mot å la seg lure av at «noen trekker koronakortet». Tvungen lønnsnemnd kan settes inn mot en lovlig arbeidskonflikt hvis regjeringen mener streiken fører til at liv og helse blir satt i fare, eller at den truer sikkerheten eller vitale samfunnsinteresser.

– Jeg har også en advarsel til regjeringen og Erna Solberg. Det er ingen tvil om at NHO forsøker å fremprovosere tvungen lønnsnemnd basert på situasjonen i Oslo. Her må man ikke la seg lure. Bussjåfører kan ikke bli lønnstapere bare fordi de har en viktig jobb, slår han fast.

Direktør for kommunikasjon og drift hos AtB, Grethe Opsal, sier at det så langt ikke har kommet noe varsel om streik fra deres bussoperatører:

– Det er forhandlingene som avgjør om streiken blir utvidet. Dersom det blir streik i vårt område vil vi komme tilbake med informasjon så fort vi vet dette, sier hun mandag morgen til Adresseavisen.

Hos Unibuss, som kjører flybussen i Trøndelag, er det meldt om plassoppsigelse for 30 ansatte. Det skriver Fellesforbundet.

Hos Boreal Hitra meldes det også om plassoppsigelse for åtte ansatte, samt én hos samme selskap i Oppdal. Boreal avdeling Orkanger  melder om plassoppsigelse for 46 ansatte, samt seks på Røros.

Fellesforbudet skriver videre om plassoppsigelse for fire ansatte hos Boreal buss i Selbu, sju ansatte hos avdeling Sistranda, ni på avdelingen på Stjørdal, og to ansatte på avdelingen på Støren.

Fosen Verkstedsenter AS på Levanger er det meldt om plassoppsigelse for sju ansatte. Samme antall gjelder for TB Verkstedsenter AS på Levanger.

Hos Trønderbilene AS avdeling Levanger melder Fellesforbundet om plassoppsigelse for 14 ansatte, 29 ansatte på avdelingen på Rissa, 51 ansatte ved avdelingen i Namsos, 17 ansatte ved avdelingen i Steinkjer og elleve ansatte ved avdelingen i Åfjord.

Alt ifølge Adresseavisen.

– Av hensyn til passasjerene håper vi arbeidsgiverne vil tenke seg om og komme tilbake med et akseptabelt tilbud, slik at vi kan få avsluttet streiken raskt og at færrest mulig uskyldige rammes, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet