Som siste steg i to år med testing ble F-35-flyene onsdag prøveflyttet fra Ørland til Luftforsvarets base på Rygge. Flyene er nå klare for sine første oppdrag.

Særnorske forhold

Siden de tre første F-35-kampflyene landet på norsk jord i november 2017, har Luftforsvaret testet hvordan flyene takler særnorske forhold.

Image with visual paralax effect

Det er blitt gjennomført vinteroperasjoner, operasjoner i nord, og samarbeidsoppdrag med landets hær-, sjø- og spesialstyrker, og den siste testen var flyttingen av flyene med tilhørende utstyr fra Ørland til Rygge, som ble ferdigstilt onsdag.

Flyttingen er kun midlertidig, og flyene skal tilbake til Ørland, der 15 av Norges til nå 22 F-35 skal operere fra. De andre flyene er utstasjonert i USA til utdanningsformål.

Formidabelt arbeid

Forsvaret har dermed nådd sitt mål fra 2011 om å nå operativ evne med flyene innen slutten av 2019.

– Det er et resultat av et formidabelt arbeid over mange år i store deler av forsvarssektoren. Nå kan F-35 bidra til å løse nasjonale kriser og hindre at norsk suverenitet trues, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Image with visual paralax effect

Forsvarsminister Frank Bakke-Jenssen er til stede når forsvaret viser frem sine nye F-35 jagerfly på Rygge militære flyplass i Østfold onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Det er snakk om en første operativ evne, på engelsk initial operational capability, forkortet IOC. Ifølge forsvarsdepartementet er Luftforsvaret nå i stand til å respondere raskt med F-35-flyene på hendelser og kriser i Norge, norsk territorialfarvann og nærliggende områder.

Norge har bestilt 52 kampfly av typen F-35. De kan utføre langt flere oppdrag uten støtte fra andre fly eller bakkestasjoner enn det F-16 kan.

Flyene vil være fullt operative fra 2025, opplyser Forsvarsdepartementet.

Image with visual paralax effect