Opphoping av pasienter skaper trøbbel for St. Olavs hospital

Nyheter: Onsdag hadde St. Olavs hospital i Trondheim 41 ferdigbehandlede pasienter som ventet på overføring til hjemkommunen. Etterslepet fører til kapasitetsproblemer.

Det blir ingen ledige senger å sende akuttpasientene til, og dermed hoper det seg også opp med pasienter i akuttmottaket, forklarer viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen ved sykehuset til VG.

Truer pasientsikkerheten

Situasjonen truer pasientsikkerheten, forteller Martinsen. Tirsdag hevet St. Olavs beredskapen og utsetter planlagte operasjoner for å frigjøre sengeplasser.

Melhus er blant kommunene som ikke raskt nok klarer å ta imot pasienter fra sykehuset. I 2018 betalte kommunen om lag 1,2 millioner kroner i dagbøter til St. Olavs fordi de ikke tok imot ferdigbehandlede pasienter raskt nok. Ved utgangen av september i år var kommunens dagbøter for 2021 på hele 4,3 millioner.

Kommunen forteller blant annet om følgeproblemer etter at hjemmeboende eldre er blitt sykere under pandemien.

(©NTB)