Etterlyser frivillige: – Alle trenger gode naboer, særlig hvis man flytter til et nytt land

Nyheter: Redd Barna ønsker flere frivillige til prosjektet "En god nabo".

Redd Barna søker frivillige til «En god nabo» i Trondheim. Initiativet er et tilbud for nylig bosatte flyktningbarn og familier. Hensikten er å gjøre barna kjent i nærmiljøet, og å knytte barna opp til organiserte fritidsaktiviteter.

– Alle trenger gode naboer, særlig hvis man flytter til et helt nytt land, forteller Gyrid Prytz Slettemoen, arrangør og medarbeider i Redd Barna Region Midt.

Tirsdag denne uka arrangerer hun et uforpliktende informasjonsmøte for de som er interessert i å bli bedre kjent med prosjektet, og som kanskje selv vurderer å bli en bedre nabo.

Målet er at barna bygger nettverk med andre barn.

–Som frivillig i «En god nabo» vil du bidra til at nylig bosatte flyktningbarn og familier blir kjent med hvilke muligheter som finnes i nærmiljøet, sier Slettemoen.

Hvorfor gjør dere dette?

–Vi ønsker å nå ut til alle som kan tenke seg å bidra på frivillig basis, cirka 2-3 timer annenhver uke. Akkurat nå har vi venteliste på familier som ønsker tilbudet, og det er grunnen til at vi setter opp et eget møte på dette nå.

Som frivillig jobber du sammen med to eller flere andre frivillige og følger en familie over lengre tid.

–Dette gir deg en unik mulighet til å bli kjent med en annen kultur og til å selv bidra til at familiene blir integrert i det norske samfunnet, sier Slettemoen.