Anbefaler å utsette utrulling av Helseplattformen

Nyheter: Styringsgruppa for regional innføring av Helseplattformen anbefaler å utsette utrulling av ny journalløsning i Helse nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal.

Det går fram av en pressemelding fra Helse Midt-Norge fredag.

Der heter det at styret anbefaler å sluttføre opplæringstiltakene i bruk av plattformen som planlagt, men at videre utrulling av selve plattformen settes på vent.

– Det gjøres for å føre St. Olavs hospital tilbake til en normal driftssituasjon. Styret for Helse Midt-Norge RHF vil ta stilling til forslaget om utsettelse og revidert framdriftsplan i styremøtet 5. januar 2023, heter det i pressemeldingen.

Brudd på loven

Innføringen av den såkalte Helseplattformen har vært langt fra knirkefri. Blant annet tredoblet antall brudd på arbeidsmiljøloven seg i november grunnet innføringen av systemet. Etter at det nye journalsystemet ble innført 12. november, har sykehuset økt bemanningen og til dels kjørt med doble vaktskift for å kunne håndtere pasientene.

– ​Styringsgruppen erkjenner at det er kritiske feil og mangler ved løsningen og bruken av denne som påvirker pasientsikkerheten og driftssituasjonen ved St. Olavs hospital, heter det i fredagens pressemelding.