Omgjøring i Abbasi-saken kan ta flere måneder

Nyheter: Abbasi-familien vurderer å be Utlendingsnemnda (UNE) om å se på saken deres på nytt ved å inngi en omgjøringsbegjæring. Det kan ta flere måneder.

Familien har fremdeles ikke oppholdstillatelse i Norge. UNEs vurdering av en omgjøringsbegjæring kan ta opptil seks uker – eller flere måneder, men gir ingen rett til opphold.

– Det å sende inn en omgjøringsanmodning gir deg ikke rett til å bli værende i Norge. Hvis du har fått avslag i UNE, er du pliktig til å reise ut av landet. Det går an å be om utsatt iverksetting, som betyr at UNE vurderer om du kan få bli lovlig i landet til omgjøringsanmodningen er ferdigbehandlet, sier kommunikasjonsrådgiver Børge Sildnes i UNE til NTB.

Humanitært grunnlag

På spørsmål om hvor vanlig det er at UNE gir medhold i en omgjøringsanmodning, svarer Sildnes at både nye saksopplysninger og en reell fare for at asylsøkeren kan bli forfulgt i hjemlandet, kan føre til at de får beskyttelse i Norge.

– Dersom vi mener asylsøkeren ikke har beskyttelsesbehov, vurderer vi om han eller hun kan få oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Her kan for eksempel helsesituasjonen til søkeren bli avgjørende.

UNE ga medhold i 12 prosent av sakene i 2018. Dette inkluderer både omgjøringsanmodninger og klagesaker etter behandling i UDI.

Flere runder i retten

Abbasi-familien flyktet til Norge i 2012 og fikk midlertidig oppholdstillatelse, primært fordi de ikke visste hvor faren befant seg. Tillatelsen ble tilbakekalt av Utlendingsnemnda i 2014 etter at faren dukket opp. Siden har familien fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse, og asylsaken vært prøvd for retten i flere runder.

Lørdag 15. juni 2019 ble familien pågrepet i Trondheim og tvangsutsendt. Av helsemessige årsaker returnerte moren til Norge mandag. Dagen etter ble de tre søsknene fløyet tilbake til Norge etter at Afghanistan sa nei til å ta dem imot.

(©NTB)