Åpner for mer idrett og kultur, men stenger igjen hvis reglene ikke følges

Nyheter: Trondheim kommune åpner for innendørs kultur- og idrettsaktivitet, også for voksne. Men kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise er krystallklar på at tometersregelen er ufravikelig.

– Dette er en tillit vi viser innbyggerne våre. Jeg forventer at tilliten ikke misbrukes, sier By Rise.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ikke innendørs kultur- og idrettsaktiviteter for personer over 19 år. Lave smittetall over tid i Trondheim, gjør at kommunen nå letter på de lokale bestemmelsene for voksne. Dette er i tråd med det vedtaket formannskapet nylig gjorde om å gjøre lokale vurderinger ut fra den løpende smittesituasjonen i Trondheim.

– Enkelte aktiviteter kan gjennomføres, dersom kravet om to meters avstand overholdes. Jeg tenker for eksempel på kor- og korps. Da er det en avgjørende forutsetning at aktiviteten legges opp slik at alle klarer å holde avstand og overholde smittevernregler både før, under og etter aktiviteten, understreker By Rise.

Ifølge By Rise er det lurt å unngå pauser med tett sosialt samvær, eller samkjøring i bil til og fra aktiviteten.

– Ikke la dem du deltar i felles aktivitet med bli til dine nærkontakter. Akkurat nå er det nødvendig å være sosial på trygg koronaavstand, sier han.

Maksimalt 20 deltakere

Trondheim kommune forholder seg for øvrig til Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger. Dette gjelder blant annet anbefalingen om gruppestørrelse på maks 20 deltakere i alle fritidsaktiviteter, både ute og inne. Det betyr at for eksempel et korps med 50 medlemmer enten må dele seg i faste, mindre grupper, eller vente med å øve til smittesituasjonen endrer seg, og andre regler gjelder.

Det åpnes også for innendørs trening for voksenidretten, men antallet deltakere og kravet til avstand er det samme – minimum to meter. Det innebærer at det vil være vanskelig å gjennomføre ordinær aktivitet i kontaktidretter som håndball og fotball, men det kan gjennomføres treninger der man tilrettelegger for minimum to meters avstand mellom deltakerne.

– Idretter som tennis og badminton kan legge til rette for å gjennomføre trening uten at det er i strid med smittevernanbefalingene, sier Ola By Rise.

God planlegging

Kultur- og idrettsdirektøren er glad for at også en del voksne kan starte opp med aktiviteter innendørs, men han understreker at det er viktig at aktivitetene planlegges godt på forhånd.

I Trondheim anbefales det at alle innbyggerne begrenser antall sosiale kontakter ut over egen husstand/arbeid/skole/barnehage til ti personer per person per uke. En venn du møter på fritidsaktiviteter, og som du holder mer enn to meters avstand til, trenger ikke regnes med som en sosial kontakt. Men dersom det er utfordrende å holde avstanden både før, under og etter aktiviteten, bør gruppestørrelsen reduseres slik at antallet sosiale kontakter ikke overskrider ti i uka.

Det er også viktig å merke seg at faste fritidsaktiviteter ikke defineres som arrangement. Antallet på 100 på tilviste plasser gjelder altså ikke for fritidsaktiviteter.

Håper folk forstår alvoret

– Vi har fortsatt smitte i Trondheim. Hvis ikke aktivitetene gjennomføres på en god og forsvarlig måte, må vi gjøre endringer igjen. Jeg har stor tillit til at folk skjønner alvoret, og at de retter seg etter de råd og anbefalinger som gis, poengterer By Rise.

Trondheim kommune har utarbeidet veiledere både for idrett og kultur.

Dersom du har spørsmål om fritidsaktiviteter eller arrangement kan du også ta kontakt med kommunen på [email protected]