Fratrer som nestleder inntil saken om sexmeldingene er avklart

Nyheter: Fratrer innti saken om meldingen til Liv Signe Navarsete er løst.

Sp-nestleder Ola Borten Moe finner det umulig å fungere i vervet så lenge sexmelding-saken er uavklart. Han fratrer inntil saken er løst.

– Det er en dypt beklagelig melding Liv Signe Navarsete selvsagt ikke skulle hatt. Nå handler dette også om hvilke muligheter jeg har til å fylle tillitsvervet som nestleder i Sp, og per nå er det umulig, sier Moe til NRK.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kommenterer saken helt kort overfor NTB:

– Jeg pratet med Borten Moe i ettermiddag, han orienterte meg da om sin beslutning. Jeg mener det er en riktig avgjørelse, sier partilederen, som var opptatt på et folkemøte i Nordland mandag kveld.

– Enorme konsekvenser

«Vi har lyst på fitta di», het det i meldingen som var sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær for Senterpartiet, Morten Søberg. Ola Borten Moe var med på hytteturen for to år siden, da meldingen ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete. Verken han eller de ni andre deltakerne på turen har tatt ansvaret for å ha sendt meldingen.

– De vet selv hva de bør gjøre. Denne meldingen har jo fått enorme konsekvenser for alle impliserte, inkludert partiet. Derfor håper jeg på en rask løsning, sier Moe med adresse til den eller de som sendte meldingen.

– Umulig å fortsette

Inntil spørsmålet om hvem som sendte meldingen er besvart, finner han det umulig å fungere som nestleder – fordi det skapes så mye tvil, usikkerhet, beskyldninger og rykter.

– I denne perioden der alt handler om å finne ut hva som skjedde på denne hytteturen der jeg deltok, er det krevende for meg å være sentral tillitsvalgt. Jeg håper inderlig at saken blir løst, og at vi kan komme tilbake i normal gjenge, men inntil videre er det der saken står, sier Moe.

Spørsmålet er hva som skjer dersom ingen står fram som avsender, altså om pausen fra nestledervervet kan bli permanent.

– Det vet jeg ikke; det har jeg ikke kontroll over, sier Moe til VG.

Stort nederlag

I løpet av den aktuelle kvelden og natten på Storlien rett over svenskegrensa fra Nord-Trøndelag, ble det drukket rikelig mengder alkohol. Sexmeldingen ble sendt rett over midnatt lørdagsnatten for to år siden. Søberg har forklart at telefonen hans lå igjen da han gikk på toalettet.

Navarsete har tillit til hans forklaring.

Heller ikke partiets arbeid med å få klarhet i saken har så langt lyktes. Vedum sier han vil anmelde saken hvis ingen har meldt seg innen onsdag.

Moe fastholder at han verken sendte meldingen eller vet hvem som gjorde det, og sier han fester lit til at generalsekretæren «løser denne saken på best mulig vis».

– Det er ikke en kritikk, det er bare en konstatering. Dette er et stort nederlag for meg og alle andre at vi har kommet hit, men nå mener jeg det er best for partiet og best for meg å tre til side, sier han.

Det svært dårlige forholdet mellom Ole Borten Moe og Liv Signe Navarsete kulminerte for rundt fem år siden i en bitter og innbitt kamp om makten i partiet.

Striden endte med at Navarsete i 2014 gikk av som leder, og ble erstattet av Vedum.