Flere norske selskaper med kobling til skatteparadiser

Nyheter: Antallet selskaper i Norge med kobling til et konsernhovedkontor som ligger i et skatteparadis, økte med 78 prosent fra 2014 til 2020.

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har kartlagt norske selskapers kobling mot det som kalles en konsernspiss, altså et moderselskap, som er registrert i et utenlandsk skatteparadis.

Kobling

Ved å se på hvordan land tilrettelegger for skatteomgåelse og hvilken tilknytning norske selskaper har til land med høy grad av slik tilretteleggelse, har SSB avdekket at det i 2020 var 1.377 norske selskaper som hadde kobling til 255 globale konsern med adresse i et slikt land.

Dette antallet har økt med 78 prosent siden 2014, og av disse selskapene igjen hadde drøyt to tredeler konsernspisser i land som i høy grad tillot skatteomgåelse.

Blant landene som SSB nevner som gir skatteplanlegging, er Luxembourg, Sveits og Nederland i nedre sjikt. Andre steder som nevnes, er Bermuda og Guernsey.

Ifølge SSB var Norge senere ute enn andre europeiske land med å innføre regler som skulle forhindre slike skattetilpasninger. Ikke før i 2019 hadde reglene endret seg.

– Norge kan ha blitt sett på som et godt sted for globale konsern for å få ned den samlede skattebelastningen i konsernet, skriver SSB.

(©NTB)