Fylket vil lage Uber-tjeneste for hele Trøndelag

Nyheter: Det finnes nesten en million ledige bilseter i Trondheim daglig. - God samfunnsøkonomi i å utnytte den ledige kapasiteten, sier samferdselsdirektør Erlend Solem.

– Samle alle typer transporttilbud i en felles portal der man også kan bestille og betale, mener  Fylkesadministrasjonene i trøndelagsfylkene.

Vil ha Trondheim i teten

Samferdselsdirektør Erlend Solem mener teknologimiljøet i Trondheim må delta i utviklingen av en felles bestillings – og betalingsløsning.

– Det arbeides i teknologimiljøer over hele verden for å utarbeide en teknologi som gjør det mulig for brukerne på et og samme sted å få en oppdatert oversikt over alle tilgjengelige transporttilbud og samtidig få bestilt og betalt transporten. Ved å bidra til å opprette en felles transportportal, får teknologimiljøet i Trondheim muligheten til å ta teten i utviklingen, ikke bare nasjonalt, men også globalt, sier Solem til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Han presiserer at løsningen ikke bare skal omfatte tradisjonelle transportformer som busser, ferjer, tog og hurtigbåt, men også legge til rette for samkjøring og bilkollektiv.

I Trondheim skjer 50 prosent av alle reiser med bil, men det er i snitt bare 1,2 personer i hver bil. Det betyr at det finnes nesten en million ledige bilseter daglig:

– Myndighetene må legge til rette for at samkjøring kan gjennomføres som et transporttilbud. Verden er i endring og politikerne må legge til rette for en ny definisjon av offentlig transport. Dernest må det arbeides for at samkjøring blir et tilbud som er sosialt akseptert. Det er ikke mer enn to generasjoner siden haiking langs veiene var helt vanlig. Det må bli like naturlig å dele på og bestille ledige plasser i en bil, som det i dag er akseptert å tilby og å leie rom i en vanlig bolig for overnatting, sier Solem til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR)

Følg Trondheim24 på Facebook og Instagram!