E. C. Dahls Eiendom AS (ECDE) har kjøpt selskapet Kristiansten Eiendom AS av 3C Holding AS og Okei AS. Salget omfatter flere eiendommer i henholdsvis Munkegaten og Thomas Angells gate. I tillegg kommer Erling Skakkes gate 49B og 50% av Erichsengården Holding AS (Nordre gate 8) og  Erichsengården (Nordre gate 8). Det er Angen-familien, som også driver en rekke klesbutikker i Trondheim, som er selger av disse eiendommene.

E. C. Dahls Eiendom AS har også kjøpt resterende 50% av Erichsengården Holding AS av Realinvest AS,som eies av Hoff-familien, som også blant annet eier kjøpesenteret Sirkus Shopping. Kjøpene er gjennomført 1/1-2019 og DnB Næringsmegling AS har bistått partene i prosessen.

Snakket sammen lenge

– Partene har i lengre tid hatt samtaler og samarbeid om felles utvikling av eiendommer i Midtbyen. Salget omfatter eiendommer som ligger i tilknytning til andre eiendommer i ECDE sin portefølje. Selgerne mener det beste for utviklingen av eiendommene og Midtbyen er at ECDE overtar eierskapet. ECDE har en plan og en ambisjon om å skape flere attraktive arbeidsplasser i Midtbyen samt å gjøre Midtbyen enda mer attraktiv for handlende og andre brukere og besøkende. Dette kjøpet faller naturlig inn i en slik plan. Eierskap til flere eiendommer i nær tilknytning til hverandre gir selskapet større mulighet til å gjennomføre en mer helhetlig eiendomsutvikling og byutvikling, heter det i en pressemelding fra selskapet.