Nytt vedtak om DNS-blokkeringstiltak mot nettcasinoer i Norge

Nyheter: I en nylig godkjent endring av Norges lovgivning rundt pengespill, vil internettilbydere snart kunne være pålagt å blokkere tilgangen til det som ses som ulisensierte og uønskede nettcasinoer.

Dette tiltaket er en del av en bredere strategi for å styrke forbrukerbeskyttelsen og regulere det digitale gamblingmarkedet mer effektivt, sies det fra myndighetenes side.

Internettleverandører som ikke etterkommer blokkeringsordren kan nå møte strenge økonomiske straffer. Dette markerer en ny æra i den norske regjeringen sitt forsøk på å skape et pengespill monopol i landet.

Forsterket regulering av online casinoer

Den norske Lotteritilsynet får utvidede fullmakter til å beordre internettleverandører å blokkere nettsider som tilbyr pengespill uten en norsk lisens. Dette skrittet følger etter en omfattende offentlig konsultasjon og representerer en betydelig innstramming i håndhevelsen av landets pengespillregler. Vi kan da håpe at det vil komme en ytterligere diskusjon rundt hvordan en kan kunne skaffe en slik lisens for de mange nettcasinoene som per i dag opererer helt lovlig som utenlandske aktører kundene kjøper tjenester fra i det landet hvor de er lokalisert. Man trenger kun å se listen over trygge og lisensierte online casinoer på Norske Casinoer Online for å se at dette behøves da casinomarkedet er allerede lisensiert globalt og Norge henger etter.

Beskyttelse mot risikofylte spill som grunnlag

Med implementeringen av DNS-blokkering håper Lotteritilsynet å redusere tilgjengeligheten av høyrisikospill og dermed beskytte norske forbrukere mot potensielle økonomiske skader. Dette tiltaket er spesielt rettet mot nettsteder som aktivt søker å tiltrekke seg norske spillere uten å inneha nødvendige tillatelser. Men en kan stille seg spørsmål om hvor ærlig dette er, med tanke på at det alt er et statsdrevet pengespilltilbud i Norge.

Teknologiens rolle innen reguleringer

Teknologi spiller en stadig viktigere rolle i reguleringen av online gambling. DNS-blokkering er et teknisk grep som effektivt kan hindre tilgang til bestemte nettsteder ved å dirigere trafikken bort fra dem, det blir fra internett leverandøren sin side gjort umulig for deres kunder å da gå inn på de sidene som rammes av denne blokkeringen. Selv om noen kritikere hevder at slike tiltak kan omgås, er det et kraftfullt verktøy i myndighetenes arsenal for å slå gjennom sine ønsker.

Økonomiske konsekvenser for internettleverandører

Økonomiske sanksjoner mot internettleverandører som ikke utfører blokkeringsordrene, signaliserer en streng tilnærming fra myndighetenes side for å kunne få gjennomført og opprettholdt sine krav. Disse sanksjonene er ment å sikre at alle teknologileverandører følger kravene. Og, denne utviklingen representerer slik en betydelig endring i norsk spillpolitikk og viser en økende villighet til å bruke teknologiske løsninger samt tvang i form av trusler om sanksjoner for å kontrollere og regulere online gambling-markedet. Ved å sikre at internettleverandører aktivt blokkerer uønskede spillplattformer, tar Norge et betydelig skritt for å opprettholde et monopol på pengespill hos staten, i stedet for å åpne opp for et globalt marked.  Samtidig, for de som ønsker å spille på dem er det kort vei via VPN eller andre tjenester så det gjenstår å se om dette får den inngripende effekten som er ønsket.