Nytt tilbud om selvtesting for kjønnssykdommer for studenter

Nyheter: Studentsamskipnaden Sit tilbyr nå nå studenter en selvtesting for kjønnssykdommer. Det er en del av et pilotprosjekt som går frem til jul og tar sikte på å gjøre testing mer tilgjengelig for studenter.

Hver uke legger Sit ut omtrent 100 avtaler til helsestasjon ved Gløshaugen legesenter, hvor det kun utføres tester. Disse avtalene blir raskt fullbooket, ofte samme dag.

Enorm etterspørsel

– Vi har sett en enorm etterspørsel etter tester, og med dette nye tilbudet om selvtesting håper vi å møte studentenes behov enda bedre,» sier helsesykepleier Monica Brun Løkkeberg ved Sit, i en pressemelding.

Med selvtesttilbudet håper Sit å doble kapasiteten fra 400 til 800 tester per måned. Smittetallene blant studenter er stabile med en positiv rate på ca 10-12 prosent av de testede.

Selvteststasjonene vil være plassert på DMMH og på studentsenteret på Gløshaugen. Det er verdt å merke seg at dette tilbudet er helt gratis for studentene.

– Målet med piloten er ikke bare å øke tilgjengeligheten av tester, men også å skape en kultur der regelmessig testing blir normen blant studenter, uttaler Løkkeberg.

Dette prosjektet vil vare frem til jul, da legene som behandler positive prøvesvar vil evaluere arbeidsmengden. Dersom dette viser seg å være overkommelig, håper vi å fortsette prosjektet etter jul.

Gonoré og klamydia

Å teste seg er viktig av flere grunner. Ubehandlet gonoré og klamydia kan føre til alvorlige komplikasjoner som infertilitet, betennelser og i sjeldne tilfeller sepsis.

– Vi kan ikke understreke nok hvor viktig det er å teste seg. Det handler om den enkeltes helse, men også om å ta ansvar for fellesskapet. Hver enkelt kan også bidra til å redusere spredningen av seksuelt overførbare infeksjoner ved å bruke kondom. Vi har kjennskap til at kondombruken i studentmassen er svært lav, sier Løkkeberg.

Det er også avgjørende å teste seg for å unngå unødvendig bruk av antibiotika. Gonorébakterien har vist seg å utvikle resistens mot antibiotika, noe som kan komplisere fremtidig behandling.

Sit oppfordrer derfor studenter til å benytte seg av tilbudet og teste seg regelmessig. Det er en enkel handling som kan bidra til bedre helse for den enkelte og redusere smittespredning i studentmiljøet.

For dem som lurer på andre testmuligheter i Trondheim: Studenter under 21 år kan teste seg hos HFU (Helsestasjon for ungdom), fastlege eller venerisk poliklinikk. All testing skal være gratis.