Koronaviruset: Nytt dødsfall ved sykehjem i Trondheim

Nyheter: En kvinne i 80-årene som var smittet av covid-19, døde i helgen på et sykehjem i Trondheim.

annonse

Sikre deg billetter nå: Norges lengste festival på Fosenkaia

Totalt er det nå meldt om 239 dødsfall knyttet til koronapandemien i Norge. Det forrige dødsfallet Folkehelseinstituttet (FHI) meldte om, ble registrert torsdag i forrige uke.

Kvinnen som døde i Trondheim, fikk påvist covid-19 5. mai. Hun sovnet stille inn ved Havsteinekra helse- og velferdssenter natt til lørdag, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding.

– Underveis i sykdomsforløpet fikk pasienten lindrende og støttende behandling ved sykehjemmet, skriver kommunen.

Totalt var det seks pasienter ved Havsteinekra HVS som fikk påvist smitte. To pasienter ble overført covid-19-posten ved EC-Dahl, hvor en av dem døde i mai i år.

Fire pasienter har hatt støttende og lindrende behandling ved sykehjemmet. To av disse har blitt friskmeldt, mens to dessverre døde av sykdommen.

– Dette har vært en strabasiøs tid for både enheten og pårørende og det er trist for alle at vi har hatt dødsfall. Samtidig ser vi at dette kunne blitt så mye verre da sykdommen smitter lett sier Jofrid Aspnes, enhetsleder ved Havsteinekra HVS.

21 pasienter smittet med koronavirus er innlagt på norske sykehus mandag, én færre enn fredag. To av dem får behandling i respirator, mot tre fredag. Det viser tall fra Helsedirektoratet.

Tre pasienter var innlagt ved Helse Midt-Norge, mens de resterende 18 var innlagt ved Helse sør-øst.

Blant helseforetakene med flest innlagte koronapasienter var seks innlagt ved Oslo universitetssykehus, mens tre pasienter var innlagt ved Akershus universitetssykehus.

Det er meldt om totalt 239 dødsfall knyttet til koronapandemien i Norge.

Graf over døde:

Graf over innlagte på sykehus: