Et notat fra rådmannen i forkant av  bystyrets møte på torsdag går langt i å fastslå at de tre jugendgårdene i Elgesetergate kan bevares uten at det får konsekvenser for metrobussen.

Trondheim24 har fått tilgang til notatet, som tar for seg hovedprinsipper for utforming av gatene i kollektivbuen – en sak som ble behørig diskutert i byutviklingskomiteens møte i begynnelsen av oktober.

Alternativ utforming

Rådmannen mottok flere spørsmål i forbindelse med behandling av denne saken, og har derfor valgt å svare med eget notat til torsdagens bystyremøte.

– Det er mulig å etablere både midtstilte og sidestilte stasjoner uten at det krever rivning av disse bygningene langs Elgeseter gate. Eget sykkeltilbud vil løses i parallellgatene til Elgeseter gate, heter det i notatet fra rådmannen.

På bakgrunn av dette notatet har Ventres Trond Åm fremmet et forslag hvor bystyret ber rådmannen vurdere en alternativ utforming av Elgeseter gate.

Image with visual paralax effect

Elgeseter gate 30 b er et av de få jugendhusene som er igjen i Trondheim.

Forslaget fra Venstres Trond Åm lyder som følger:

I forbindelse med reguleringsarbeidet i Elgeseter gate bes rådmannen vurdere muligheten for å bevare de verneverdige jugendgårdene i gata som en del av en helhetlig utforming av gateløpet. (Trond Åm, V)

Trond Åm presiserer:

– Dette har jo vært sakens kjerne i mange år  allerede, og hvis det viser seg at de nye metrobussene kan passere uten at det går på bekostning av verneverdig jugendarkitektur er jo det veldig positivt, sier Trond Åm til Trondheim24.no.

Har dere flere partier med dere i et slikt forslag?

– Det er kun vi som fremmer forslaget i første omgang. Men i og med at rådmannen er tydelig på at bevaring ikke vil ha betydning for metrobussen, ser jeg ingen grunn til at dette ikke endelig skal gis vurdering.

Trond Åm sitter i Byutviklingskomiteen for Venstre. Til denne ukens bystyremøte har han fremmet et nytt forslag som ber rådmannen vurdere jugendhusenes fremtid på nytt.

Hvorfor er det så viktig å ta vare på disse gamle gårdene?

– Husene har en unik historisk og arkitektonisk verdi, men i tillegg er det jo også viktig at Elgeseter gate også blir ei fin gate. Det er tross alt hovedtraseen gjennom framtidas campusbydel, sier Åm.

Saken fortsetter etter annonsen

Uviss skjebne

Åm sitter selv i byutviklingskomiteen og har i lengre tid vært en forkjemper for å bevare husene det her er snakk om. Særlig Elgesetergate 30b, som det lenge har hatt en uviss skjebne knyttet til seg.

Elgeseter gate 30 b er et av de få jugendhusene som er igjen i Trondheim.

– For meg personlig handler det først og fremst om at vi utvikler byen som by, og ikke som en forvokst forstad. Disse bygningene har alle de kvalitetene vi ønsker at en by skal ha, og det er et paradoks at det nettopp er disse gårdene som rives når vi skal bygge framtidas campusbydel , sier Åm.

Han legger til:

– Dersom det er mulig å ta vare på dem uten at det får konsekvenser for metrobussen, mener jeg det er helt klart verdt å vurdere. Så får rådmannen heller komme tilbake med et forslag om at det er umulig.

Det aller viktigste nå er å se på alternativene, mener den engasjerte Venstre-politikeren.

– Bygger man langs det gamle gateløpet hvor det er mulig, utnytter vi arealene langt bedre, og vi bevarer noen av de bymessige kvalitetene som Elgeseter hadde før 1950.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre