Nye tilfeller i Trøndelag: Åtte nye hunder er blitt syke – en av dem er død

Nyheter: Det er meldt om åtte nye tilfeller av syke hunder siden onsdag, opplyser Mattilsynet. En av hundene har dødd.

De nye sykdomstilfellene er fra Buskerud, Vestfold, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, opplyser Mattilsynet.

Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og flere veterinærklinikker samarbeider for å finne ut hva som forårsaker sykdommen.

Flere hunder er blitt obdusert. I til sammen ni av de obduserte hundene er det funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium ferfringens.

Det foreløpig ikke klart om bakteriene er årsaken til utbruddet, ifølge Veterinærinstituttet.

Utbrudd eller enkelttilfeller

Veterinærinstituttet skal nå undersøke om Providencia-bakteriene tilhører samme bakteriestamme.

– Dette kan avklare om tilfellene er koblet i ett utbrudd, eller om det er flere enkelttilfeller, opplyser Mattilsynet.

I de fleste tilfeller hvor det har vært flere hunder i samme dyrehold, har kun én hund blitt syk.

– Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder, påpeker de.

Ingen fellestrekk

Hittil er det ikke funnet fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med tanke på alder, rase, foring, turområder eller kontakt med andre hunder. Det er ikke kjent om det er en sammenheng mellom dødsfallene.

Flere hunder er døde etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene.

De syke hundene har symptomer som oppkast, blodig diaré og redusert allmenntilstand. Mattilsynet anbefaler hundeeiere å ikke la hunden hilse på andre hunder.