Se animasjon av den nye Sluppenbrua med ekspress-sykkelvei

Nyheter: Hele prosjektet koster en milliard kroner.

Planene er nå lagt ut til høring og frem til 10. juni kan du si din mening om dem her

Miljøpakken skal bygge ny Sluppen bru. Den har fått navnet Nydalsbrua.

Brua som står der i dag ble bygget på 50-tallet, og har ikke god nok standard etter dagens krav

Prosjektet omfatter ny Sluppen bru (Nydalsbrua), og tilknytningene til vegnettet på begge sider av elva, både det som finnes i dag og det fremtidige vegnettet.

Brua vil senere kobles til den planlagte Byåstunnelen. Eksisterende Sluppen bru erstattes av ny gang- og sykkelbru.

Her kan du se hvordan nye Rv 706 med Nydalsabrua og tilbud for gående og syklende kan bli seende ut:

Ekspress sykkelvei:

Bygging kan trolig starte i 2019, og da kan brua tidligst stå ferdig i 2021.

I tillegg til rv. 706 Osloveien Sluppen – Stavne med Nydalsbrua er andre aktuelle prosjekter i området Byåstunnelen og lokk over E6 med kollektivknutepunkt på Sluppen øst for Nidelva. Alle prosjektene vil ha egne prosesser med egne reguleringsplaner.

Høsten 2014 ble det gjennomført en plan- og designkonkurranse for utformingen av selve brua og tilpasninger i terrenget.

Fagjuryen valgte skråstagbru med særpreget design levert av Aas-Jakobsen med flere.

(Kilde: Miljøpakken)