–Det nye bygget blir helt etter våre ønsker, og nå ser vi frem til innflytting i 2018, forteller prosjektleder Roger Karlsen ved Teaterhuset Avant Garden.

Sammen med styreleder Ottar Michaelsen og flere andre ved teatret kunne han koste på seg et etterlengtet smil da leiekontrakten med Trym Næring AS idag ble underskrevet.

Her signeres avtalen som gjør at østbyen får et nytt kulturhus

Huseieren, ved daglig leder Karl-Johan Kopreitan, og driver Rosendal Teater AS er utleier, og kontrakten er på 20 år.

–Det føles veldig bra at Østbyen igjen får sitt eget kulturhus, sa Kopreitan da kontrakten ble underskrevet tidligere idag.

Selfie-jubel da Rosendal teater AS og Teaterhuset Avant Garden i dag kunne underskrive en etterlengtet leiekontrakt. Målet er innflytting i slutten av 2018.

Det nye bygget blir fleksibelt og kan være en flerbruksarena for mange ulike kulturproduksjoner. Her kan salen ved enkle grep gjøres om til konserter og større arrangementer, og i tillegg blir det både kafè og uteservering.

Akkurat som i glansdagene for mange år siden?

–Ja, dette huset representerer viktige kulturhistoriske verdier ikke bare i denne bydelen, men for hele Trondheim. Selv er jeg jo fra landet, men jeg har fått mange historier fra folk som har et sterkt forhold til Rosendal som kino og kulturhus. Nå er det klart for en ny epoke for dette unike huset, sier han.

Nå er han klar til å bruke 70 millioner på totalrenoveringen av det opprinnelige bygget. Målet er å få et flunkende nytt flerbrukshus for teater, kunst og kultur.

Den aller største endringen er et nytt tilbygg på østsiden av det eksisterende bygget idag.

–Tilbygget muliggjør både gode, lyse og åpne arealer for publikum, og en ekstra sal og prøvesal, forteller kommunikasjonsansvarlig ved Teaterhuset Avant Garden, Anne-Kari Risom Olsen.

En helt annen virkelighet enn den de jobber under idag, med begrenset plass som en av de største utfordringene.

–Ikke bare kan vi jobbe med flere prosjekter i samme periode, vi vil også få større plass og mye bedre tilrettelagte arbeidsforhold, sier hun.

Samarbeid med andre kulturaktører

Teaterhuset Avant Garden har lang, bred og god erfaring med å samarbeide med ulike andre kulturaktører i byen. Våren 2017 var de for første gang med som en samarbeidsscene for musikkmønstringen Trondheim Calling, og var også en utleiescene for Jazzfest. Tidligere har de vært med som et klubb- og visningslokale for filmfestivalen Kosmorama, og en scene for Klubb Pstereo.

Image with visual paralax effect

Daglig leder Per Ananiassen har store ambisjoner når de endelig får flytte inn i nye lokaler.

–Det er åpenbart at slike muligheter blir langt bedre og mer ettertraktet i større og mer fleksible lokaler, med bedre infrastruktur og publikumsfasiliteter. Utleie og andre samarbeid vil være en viktig del av teatrets egenfinansiering. Vi er opptatt av mangfold i uttrykk. Med et eget hus vil det være lettere å bygge en egen sterkere profil, samtidig som vi driver sidevirksomhet i samarbeid med andre, forteller Ananiassen.

Det nye teaterhuset vil i det hele tatt by på økt aktivitet i alle ledd.

Med en ekstra sal og prøvesal får teatret helt andre forhold for samarbeidsproduksjoner, og kan invitere kunstnere til å arbeide med med nye prosjekter over lengre tid.

– Målet er at et fornyet Teaterhuset Avant Garden på et fornyet Rosendal Teater skal være stedet å oppsøke når du vil få med deg det som skjer! avslutter Ananiassen.