Foto: Geir Dalsbø

Spørsmålet er hvem som må ta regningen for dette. Trondheim kommunes gjeld øker i rekordfart og rådmannen har vært tydelig på at vi ikke kan gjennomføre alle de byggeprosjektene som ligger i de vedtatte planene. Det betyr at overskridelser på byggeprosjekter må dekkes inn ved å redusere investeringene til andre prosjekter.

I praksis betyr det sannsynligvis at idrettsanlegg i bydelene, som i hovedsak brukes av barn og unge, ikke kan realiseres eller blir sterkt forsinket. Både store og små idretter klager på at de mangler fotballbaner, ishockeyhaller, idrettshaller og andre anlegg. Budsjettsprekken på Nidarø betyr at de må vente.

Dessverre er ikke overskridelsene på Nidarø det eneste eksemplet på overskridelser. Det verste eksemplet er nok plasthallen på Leangen som Arbeiderpartiet presset på å få ferdig før valget i 2011. Hallen ble 15 millioner dyrere enn det de hadde lovt, og tilslutt måtte hallen rives. 33 millioner kroner gikk tapt.

150 millioner sprekk

På en oversikt fra Rådmannen ser vi at kommunen i det store og hele har vært ganske flink til å holde budsjett når de bygger. Noen prosjekter blir dyrere, mens andre blir billigere. De to idrettsprosjektene på lista, skøytebanen på Leangen og rulleskiløypa i Granåsen, sprakk imidlertid med over 50 % eller nesten 40 millioner til sammen.
Samlet har altså disse prosjektene kostet kommunen nesten 150 millioner ekstra. Foreløpig.

Noen må dessverre ta regningen. Jeg er redd det blir de unge som ikke får idrettsanleggene de fortjener i bydelene.