Nye lover for pengespill utfordrer ytringsfriheten

Nyheter: I 2022 ble det vedtatt en rekke endringer som skulle bidra i kampen norske myndigheter har ført mot pengespill.

Dette inkluderte en rekke endringer i pengespilloven som gjorde det mulig for Lotteritilsynet og andre regulatoriske myndigheter å gå hardere til verks. Målet med dette var å forhindre at utenlandske spillselskaper skulle markedsføre spillene sine til norske brukere.

En av de punktene som har blitt lagt mest merke til er muligheten myndighetene nå har til å ilegge privatpersoner bøter. Dette betyr at en rekke tidligere storspillere som aktivt har hatt samarbeid med spillselskaper nå risikerer bøter dersom de promoterer partnerne sine. Blant annet sørget dette for at kontraktene til John Carew, Mini Jacobsen og Cecilia Brækhus ble avsluttet før det nye lovverket trådte i kraft.

I denne artikkelen har vi derfor sett nærmere på hvorfor denne tilnærmingen kan være problematisk ikke bare for norske spillere, men også for ytringsfriheten vi holder så kjær her i Norge.

Hvor skal man sette grensen?

Tidligere har kampen om pengespill i Norge stått mellom de store internasjonale selskapene og staten. Spillere og personligheter som livnærer seg av å skape innhold på nett har blitt holdt utenfor debatten i større eller mindre grad. Det er nettopp dette som nå endres med den nye pengespilloven.

Nå åpnes det for at man skal kunne forfølge privatpersoner som promoterer pengespill, eller som kan anses som å markedsføre operatører av slike spill. Dette åpner for dilemmaet om hvor man skal sette grensen for ytringsfriheten i Norge. Mange av disse personlighetene har også tilholdssted utenfor landet, noe som gjør beslutningen enda mer komplisert å håndheve.

For hvor går egentlig grensen for hva som er greit og ikke? Kulturministeren vår svarte så kjekt at grensen går det øyeblikket man får betalt for å promotere et spill eller nettside. Men vil dette innebære at nordmenn som lager innhold på norsk kan risikere forfølgelse i utlandet? Dette var det ingen som hadde noe godt svar på.

Betydningen for norske spillere

Mange norske spillere har etter hvert bygget seg opp en stor følgerskare på nett som resultat av spillingen sin. Dette er noe de har kunne livnære seg på gjennom å dele opplevelser om spill, tips og underholdning. Imidlertid vil tolkninger av det nye lovverket åpne for at disse nå må legge ned virksomheten sin. Dette skyldes at indirekte promotering av pengespill nå vil være i direkte strid med det nye lovverket.

Influencere som deler spilleautomater, Blackjack og annet i innholdet sitt kan derfor risikere å få klekkelige bøter fra Lotteritilsynet på kjøpet. Dette har riktignok ført til en rekke protester fra bransjen, men det ser ikke ut til at det ligger noen endringer på bordet med det første.

Oppsummering

Det er nok liten tvil om at kampen om det norske markedet ikke er over, men det ligger i kortene at det vil dukke opp endringer. Norge henger langt etter våre naboland når det kommer til regulering, noe som begynner å skinne gjennom flere av lovene som blir vedtatt. Videre har det nå begynt å få en direkte påvirkning til inntektene til folk – noe som kan dyrke videre debatt.