Ny sykkelvei på Tyholt ferdig flere måneder før fristen

Nyheter: Dermed har det nå blitt sammenhengende sykkelvei mellom øst og vest i byen, opplyser prosjektleder Mari Olden i Trondheim kommune.

Etter ett år med anleggsarbeid er nå Tyholtveien igjen åpen og klar til bruk for alle trafikanter:

– I tillegg til at vi har bygget sykkelvei er det også blitt bedre å være fotgjenger med nye brede fortau på begge sider av veien. I tillegg er busstoppene oppgradert med lys og fått universell utforming Ved Cecilie Thoresens veg er det satt opp nytt leskur og tavle med sanntidsinfo, opplyser en fornøyd Olden til bydelsnytt.no

Anleggsarbeidet i Tyholtveien har pågått omtrent et år. I tillegg til alt arbeidet over bakken, er det også gjort viktig arbeid under bakken. Gamle vann- og avløpsrør i Tyholtveien og søndre del av Asbjørnsens gate er byttet ut i tillegg til at det er lagt nye strømkabler, skriver nettavisa.

Foto: Trondheim kommune.

Forkjørsvei

Olden forteller at Tyholtveien nå har blitt forkjørsvei både for biler og syklister og at fartsgrensen er 40 km/t. Hun legger ikke skjul på at det for noen av de som bor i området har vært slitsomt med sprenginger, mye rot og stengte veier. I tillegg har bussene måtte finne seg ny rute, det har vært dype grøfter og veier og viktige kryss har vært stengt i kortere og lengre tid.

–Vi har prøvd å informere godt og holde god dialog med naboene. I starten av prosjektet var det spesielt tøft for Drivstua gartneri, men løsningen er blitt bra. Butikken er blitt lettere tilgjengelig for myke trafikanter og parkeringsplassen for biler er blitt mer trafikksikker. Vi er også veldig fornøyd med å kunne bli ferdig med prosjektet før snøen kommer – flere måneder før tidsplanen, sier Olden, til bydelsnytt.no.