Ny rapport om Helseplattformen: Frykt for flere alvorlige feil

Nyheter: Det meldes om frykt for flere alvorlige feil i en ny rapport om Helseplattformen. Blant dem er at pasientinformasjon kan glippe, samt at arbeidsflyten hemmes.

Snart ti måneder etter at journalsystemet ble innført ved St. Olavs hospital, forteller brukere om frykt for at det kan oppstå feil med alvorlige konsekvenser, skriver Adresseavisen.

Det var i mars at styret i Helseplattformen vedtok å gjennomføre en ekstern revisjon av journalsystemet. Målet med revisjonen var å avdekke risikoområder og om det foreligger flere alvorlige feil i løsningen.

«Til tross for positiv utvikling på mange områder, flagger aktørene fortsatt en rekke områder man mener representerer sannsynlighet for feil med alvorlige konsekvenser», heter det i rapporten, ifølge avisen.

Intervjuer

Revisjonen som er gjennomført, har blant annet bestått i et 40-talls møter og intervjuer med over 100 personer. De har også fått demonstrert journalsystemet og har fulgt fiktive pasientforløp for å avdekke risikoer.

Noen av funnene i rapporten er at det ofte forekommer at en epikrise havner feil, samt at pasienter blir forvirret av informasjonen i Helsami-appen.

Resultatet av revisjonen er en liste med 25 anbefalinger til hva som konkret bør gjøres. Blant de viktigste prioriteringene er å gjenreise tilliten til meldingsutveksling, samt å øke brukervennligheten for de ansatte og for pasienter i appen, skriver avisa.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet.

(©NTB)