Ny lov om pengespill trer i kraft 1. januar 2023

Nyheter: Den norske regjeringen har vedtatt endringer i pengespilloven. Disse endringene ble vedtatt 18.mars 2022 og skal tre i kraft fra 1. januar 2023. Loven skal nå endres med bakgrunn i at regjeringen ønsker å forhindre utenlandske spillselskaper uten tillatelse i Norge til å markedsføre og tilby spill til norske borgere.

Tidligere har de gjort innstramminger i forbudet mot betalingsformidling til utenlandske spillselskaper, som blant annet innebærer at banker har plikt til å stanse transaksjoner til innskudd og gevinster fra utenlandske spillselskaper. I 2021 ble også loven strammet inn ved at Medietilsynet fikk mulighet til å stanse reklame fra slike selskaper som er rettet mot norske seere.

En av de store årsaken til at regjeringen nå går til slike grep for å stanse selskaper som tilbyr spill uten tillatelse av norske myndigheter er at disse med den teknologiske utviklingen i økende grad har fått tilgang til norske spillere. Internett som i dag er allemannseie har gitt slike selskaper et helt nytt marked for å tilby sine tjenester, som til nå ikke har vært godt nok regulert i lovverket. Pengespilloven er tydelig på at det i Norge kun er Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som innehar tillatelse til å tilby pengespill i Norge, og å markedsføre disse.

Nytt lovverk

Det er viktig å merke seg at dette nye lovverket ikke omhandler sammenligningssider som casinoer.com, og heller ikke at utenlandske aktører har sider på internett som er synlige for norske brukere. Hovedsakelig handler det om at disse aktørene ikke skal ha sider som er tilgjengeliggjort for norske brukere i den forstand at de har sider på norsk, med norske betalings aktører.

Gjennom det nye lovverket som ble vedtatt 18. mars 2022 vil ordet Pengespilloven bli en fellesbetegnelse for totalisatorloven, lotteriloven og loven som i dag heter pengespilloven. Forslaget skal også styrke enerettsmodellen som i dag eksisterer for pengespill, samtidig som den sørger for å stå fast ved formålet som er å forebygge spilleproblemer hos den norske befolkningen.

Temaet om befolkningens økonomi er mer aktuelt enn noen gang tidligere. Vi er nå i en tid der alt blir dyrere, og mange norske familiers økonomi kjenner nå på presset. Strømprisene er høyere enn noen gang, og drivstoffprisene er likens. Når da regjeringen kommer med denne endringen i pengespilloven er det for å underbygge formålet om å sikre norske familier fra å bli utsatt for avhengighet til spill, og forsøke å hindre dem fra å havne i økonomisk krise som følge av spillegjeld.

Lovforslaget som ble sendt ut på høring i 2020 legger enda tydeligere føringer enn tidligere for spillmarkedet, og dette innebærer blant annet forbud mot spill på kreditt, innføring av krav til risikovurdering og tapsgrenser, samt at tilbyderen må sikre ansvarlige pengespill.

En av de store endringene er reglene som omfatter medvirkning til spill, som blant annet innebærer markedsføring av spillselskaper uten tillatelse. Også tillatte pengespill er underlagt særskilte regler for promotering og markedsføring, og dette innebærer at de ikke har lov til å reklamere mer enn absolutt nødvendig informasjon om hva slags spill de tilbyr. De skal også friste folk til å spille på trygge og ansvarlige spilltilbud.

Når nå loven strammes inn mot utenlandske aktører vil også de norske tillatte tilbyderne bli underlagt enda strengere krav og redusere sin markedsføring. Den nye reglen om medvirkning sørger også for at det ikke bare er forbudt å markedsføre utenlandske spillselskap, men også å ha medvirkning i dette. Dette vil blant annet gå ut over ambassadører for slike spillselskap, som ofte er kjendiser som fungerer som «ansiktet utad» for disse selskapene samtidig som at de promoterer for selskapet i sine egne kanaler.