Flere dødsfall: Ny koronabølge er i gang

Nyheter: En ny koronabølge er i gang. Belastningen på sykehusene kan bli stor, men trolig ikke større enn den var i sommer, mener Folkehelseinstituttet.

– Smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 er svakt økende. Det var en nedgang i antall dødsfall i uke 45 sammenlignet med den forutgående uken, men det har samlet sett vært en økning i antall dødsfall de siste par ukene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukesrapport.

Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær, understreker FHI.

Samfunnet for øvrig kan fortsette med en normal hverdag uten smitteverntiltak.

Økning av influensa- og RS-tilfeller

Det er også flere tilfeller av influensa og RS-virus, og det er sannsynlig at også disse virusene vil gi utbrudd i vinter, mener FHI.

– Det er for tidlig å si om utbruddene vil komme samtidig, eller etter hverandre, og hvor store de vil bli.

Andel påvisninger og innleggelser av RS-virus er svakt økende, spesielt hos barn under 5 år. Det kan tyde på at vi er i starten av vinterens utbrudd blant barn.

De siste to ukene har antall nye pasienter innlagt på sykehus med korona vært relativt stabil etter en økning i uke 40. Det er foreløpig rapportert om 196 nye pasienter i uke 45 og 193 i uke 44.

Økning i koronadødsfall

Antall koronapasienter på intensivavdeling har holdt seg relativt stabil siden uke 36. I forrige uke ble åtte nye koronapasienter innlagt, etter ni pasienter uka før.

I uke 45 døde 39 koronasmittede personer, mot 46 dødsfall uka før. Dette er en økning sammenlignet med perioden fra uke 34 til uke 43 hvor antall ukentlige dødsfall var relativt stabilt mellom 23 og 36.

Tallene for siste uke ventes oppjustert for alle tre kategorier.

Antall nye pasienter innlagt med influensa har økt de siste ukene. Det er registrert 34 nye innleggelser i uke 45, etter 27 pasienter i uke 44 og 20 i uke 43.

Når det gjelder koronavarianter, er det nå en rekke undergrupper av omikronvarianten i Norge. Det er også økende dominans av ulike virusvarianter som har større evne til å unngå immunitet.