Elsyklene: Nytt nederlag i retten for Trondheim kommune

Nyheter: Stortinget må vurdere hvor store inngrep kommunene skal kunne gjøre i markedet for elsparkesykler, ifølge en avgjørelse i Sør-Trøndelag tingrett.

Ingen hjemmel

Kommunen erkjenner at det ikke er lovhjemmel for å forby selskapet Ryde å bruke offentlig grunn til å parkere elsparkesyklene, skriver Rett24. Men de mener de kan nekte Ryde å drive virksomhet på kommunal grunn uten avtale på grunnlag av den alminnelige eiendomsretten.

Det er det saken handler om denne gang. I vår tapte kommunen også en sak der de ba om en midlertidig forføyning som forbød selskapet å bruke offentlig grunn til parkering.

Ikke overbevist

Men tingretten lar seg imidlertid ikke overbevise denne gangen heller, til tross for at de påpeker at det kan være gode grunner til å regulere utleien. De er klare på at kommunen trenger en lovhjemmel, og den har de ikke. Ryde blir dermed frifunnet.

(©NTB)