NTNU topper listen over Norges største studiesteder

Nyheter: Norges største studiested er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med 41.900 studenter høsten 2020. Det betyr at 14 prosent av alle norske studenter valgte å studere ved NTNU, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Deretter følger Universitetet i Oslo (UiO) med 26.550 studenter i fjor og Oslo Met og Handelshøyskolen BI, med henholdsvis 21.300 og 21.000 studenter, ifølge tallene.

De er igjen etterfulgt av Universitetet i Bergen og Universitet i Sørøst-Norge, og i 2020 gikk over halvparten av norske studenter ved en av disse seks studiestedene.

Vekst

Det er likevel høgskolene som har hatt størst vekst, og i 2020 økte antallet studenter ved Handelshøgskolen BI og Høgskolen i Innlandet med 9 prosent fra året før. Blant de mindre studiestedene skiller Høgskolen i Molde seg ut, med en vekst på 17 prosent i samme periode, mens Høgskolen Kristiania hadde en vekst på 41 prosent.

Nedgangen i studenter var størst hos UiO med 2 prosent, som er tredje år på rad universitetet har en nedgang i antall studenter.