– Gaming gjør ikke poden aggressiv

Nyheter: Ungdommer blir ikke aggressive selv om de spiller voldelige dataspill, viser en ny forskningsrapport.

Rapporten er basert på en test utført av 3.034 ungdommer i Singapore. Gjennomsnittsalderen blant dem som deltok var 11,2 år ved testens oppstart. Rundt 72 prosent var gutter, ifølge NRK.

Hyppig gaming

Forskningen studerte sammenhengen mellom hyppig gaming med voldelig innhold og aggressive utfall to år senere.

Det er mange studier som ser på nettopp denne problemstillingen og forskningsfeltet er delt, ifølge seniorforsker Beate W. Hygen ved NTNU Samfunnsforskning.

Men dersom aggresjon påvirkes av voldelige spill, ser det ut som om denne effekten uansett er liten, sier hun.

Hygen mener at forskningen tradisjonelt har vært opptatt av negative konsekvenser ved dataspill og at det er behov for et mer balansert perspektiv.

Sosiale spill

– Spillene har endret seg drastisk ved å være mer komplekse, varierte, realistiske og mer sosiale. Man må se på både mulige positive og negative konsekvenser, sier hun.

Selv står Hygen bak en ny studie der hun har sett på sammenhengen mellom tid brukt på dataspilling og utviklingen av sosial kompetanse hos barn.

Ifølge denne studien påvirket ikke gutters bruk av dataspill deres sosiale kompetanse. For jenter var det derimot forskjell.

– Det viste seg at jenter som spiller mer som 10-åringer, utvikler dårligere sosial kompetanse som 12-åringer, sier Hygen.

(©NTB)