NTNU får ni milliarder til å bygge ny campus

Nyheter: NTNU får penger til 92 000 kvadratmeter nybygg og 45 000 kvadratmeter ombygging av campus i Trondheim.

Iselin Nybø, ny statsråd for forskning og høyere utdanning, kom med nyheten i en direkteoverført samtale med rektor Gunnar Bovim på NTNUs ledersamling på Oppdal i dag.

Anslåtte kostnader er ni milliarder og utbyggingen skal gjennomføres i løpet av 10 år, heter det i en pressemelding fra NTNU.

Dermed følger regjeringen opp sitt tidligere vedtak om en helhetlig campusutvikling på og nær Gløshaugen.

Historisk dag

– Dette er en historisk dag for NTNU, og en flott nyhet å få i det alle NTNU-lederne er samlet for å diskutere NTNUs strategi og retning videre. En helhetlig campusutvikling gir rom for å samle de samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagmiljøene som i dag er spredt på Dragvoll og i byen, med de øvrige fagmiljøene. De globale og nasjonale utfordringene krever tverrfaglige løsninger – dette gjør oss bedre rustet til å løse samfunnsoppdraget, sier Bovim i meldingen.

Med en arealramme på 92 000 kvadratmeter og ombygging på 45 000 kvadratmeter ligger det til rette for et senter for kunst- arkitektur og musikk (KAM).

Det er ikke satt av konkrete arealer innenfor totalrammen, men et knutepunkt for disse miljøene er høyt prioritert av NTNU.

Vitenskapsmuseet

Konseptet innebærer ombygging for magasinarealene til Vitenskapsmuseet. De foreslåtte formidlingsarealene er derimot ikke inkludert. NTNU-rektoren sier at NTNU vil prøve å få det til innenfor NTNUs ordinære rammer.

– Vi har samlinger som vi må ivareta gjennom gode nok magasiner, og som vi benytter i vår formidling, undervisning og forskning. Men da må de være tilgjengelig – det er viktig å få til! Vi skal gjøre vårt ytterste for å greie det, og må se på hva vi får til innenfor våre ordinære rammer.