NRK og Adressa lot tips om at lærer mobbet elever ligge i skuffen

Nyheter: Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier til journalistenes fagblad at det handler om prioriteringer.

Journalisten skriver i dag om NRK- medarbeider Lars O. Skjønberg  som over flere år kjempet mot Trondheim kommune for å få stoppet en lærer ved Bispehaugen skole som han mente mobbet elever.

Skjønberg hadde gjentatte møter med kommunen, levert politianmeldelser og tipset mediene om saken. I tillegg brukte Skjønberg sosiale medier svært aktivt for å få oppmerksomhet rundt saken.

Skjønberg forteller til Journalisten at både NRK og Adresseavisen har kjent saken godt, men ingen av mediene skrev om den før kommunen selv gikk ut med en beklagelse for «lærerens uakseptable oppførsel» i januar i år.

Journalisten påpeker at Trondheim24 er det eneste mediet som har publiserte Skjønbergs sterke kritikk mot Adresseavisen og navngitte toppbyråkrater i Trondheim kommune.

Skjønberg mener pressen har sviktet de mest sårbare barna i denne saken:

– Vi i media skjønner ikke at hovedproblemet med mobbing er voksne som ikke gjør noe, sier han til Journalisten.

Les trondheim24s dekning av saken her

 – Jeg har i flere år prøvd å stoppe en lærer som mobbet og plaget barn

15 000 har lest dette innlegget om påstått lærermobbing av barn. Nå svarer rådmann Morten Wolden

Rådmann Morten Wolden klager trondheim24.no inn til PFU

 «Vårt barn sier han ser djevelen når han møter læreren på gata

Rådmannen beklager lærerens oppførsel

Nå slutter den omstridte toppbyråkraten hos rådmannen

Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen sier til Journalisten at det var først da de kom i kontakt med pårørende at de satte fart på arbeidet.

I ettertid ser han at de kunne gått inn i denne saken tidligere:

– Så er det sånn at vi mottar mange tips og blir nødt til å gjøre løpende vurderinger. Det er lett å være etterpåklok, men i et mediehus handler det ofte om å veie saker opp mot andre. Da er det hele tiden noe som blir prioritert ned, sier Mørseth.

På spørsmål om hvorfor avisen ikke vil trykke innlegget til Skjønberg som navngir ansatte i kommunen, forklarer Mørseth at det ikke er noe i deres faktagrunnlag som tilsier at avisen skal omtale disse personene.

Distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag sier hun tar det til etterretning dersom noen mener dekningen har vært dårlig:

– Vi kunne sikkert jobbet mer med den, det kunne vi nok også med andre saker, sier Verstad til Journalisten.

Byråkrater må tåle såpass

Verken Adresseavisen eller NRK har navngitt den aktuelle skolen eller byråkratene som satt med ansvaret for saken.

Trondheim24 valgte å skrive navnet på skolen der læreren jobbet og navngi byråkratene som var gjenstand for Skjønbergs kritikk.

Det begrunner redaktøren i trondheim24, Paul J. Aune  slik:

– Hvorfor Adressa må skjerme toppbyråkratene vet ikke jeg, men det er ikke en linje vi vil legge oss på. Toppbyråkrater må tåle såpass. Og hadde dette skjedd på skolen til mine barn hadde jeg blitt frustert om mediene ikke opplyste hvilken skole det gjaldt, sier han til Journalisten.

Aune synes generelt at både Adresseavisen og NRK er litt for rause med å anonymisere:

– Jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan kjøre en åpen debatt om et så alvorlig tema. Noe også Pressens Faglige utvalg mente var innenfor god presseskikk da vår publisering av Skjønbergs kritikk ble behandlet der, sier Aune.