Nova hotell og Olavs Pub kaster inn håndkleet

Nyheter: AØF styret besluttet i går å avvikle Nova hotel kurs og konferanse AS.

Styreleder i AØF (Arbeidernes økonomiske fellesutvalg) som er eier av Folkets hus, Arne Byrkjeflot, satt i harde diskusjoner i hele går, og innrømmer at dette har vært en vanskelig avgjørelse.

Spesielt med tanke på de ansatte.

– Nå ønsker vi først og fremst bare å leie ut lokalene til et nytt selskap, og jobbe for å beholde de ansatte, sier han.

AØF, som eier lokalene til Olavs Pub og Nova hotell vil sørge for drift frem til 1. oktober. Håpet er å finne en en ny drifter, slik at både hotellet og puben kan drives uten opphold.

Styreleder i Nova kurs og konferanse, Bjørgvin Thorsteinsson, forteller til Trondheim24 at det blir en kontrollert avvikling i løpet av 2017.

–I mellomtiden forsøker et avviklingsstyre, som erstatter styret i Nova og daglig leder funksjonen, å selge selskapet eller overføre det til en annen driver. AØF som både er huseier og 100% eier av Nova AS, garanterer for både lønn og leverandøre, skriver Thorsteinsson i en tekstmelding.

Krisemøter i Folkets Hus i kveld: – Tungt å vente på en avgjørelse

Han sier det er forståelig at beslutningen ble denne etter mange års drift uten å lykkes økonomisk. 

En viktig årsak til det økonomiske uføret er at selskapet i år mistet kontrakten for drift av Munkholmen, som de har hatt ansvaret for og inntekter fra i flere år.

Nova Hotell, 2016 endte året med et driftsunderskudd på 6,6 millioner kroner og et resultatunderskudd på 6,7 millioner. Egenkapitalen var ved årsskiftet 15 millioner kroner i minus.

Bjørgvin Thorsteinsson er arbeidende styreleder i Nova Hotell Kurs og Konferanse AS.

–Spesielt har de siste tre årene vært vanskelig. Nå er vi i Nova opptatt av å få en så ryddig prosess som mulig og fokuset må være på svært lojale og dyktige ansatte som har opplevd turbulente tider i lang tid, opplyser Thorsteinsson. 

Hva som vil skje med Olavs Pub er fortsatt uavklart, men Throsteinsson forteller at den i likhet med hotellet og konferanseavdelingen, vil bli forsøkt leid ut til en annen driver.

De har foreløpig ingen konkrete planer rundt hvem som kan være aktuelle.

I morgentimene i dag vil alle de 30 ansatte bli informert om situasjonen.

Saken oppdateres.