– Har et globalt potensiale til å gjøre en forskjell

Nyheter: Her kommer Norges nye teknoklynge.

En rekke bedrifter innen petroleum, energi, marin og maritim samler seg for å etablere en ny næringsklynge for havromsteknlogi i Trøndelag.

Prosjektet er et resultat av en lengre strategiprosess i styret til næringsklyngen NCE Instrumentation. Visjonen for prosjektet er å etablere et samarbeid mellom næringslivet og eksisterende klyngemiljøer for å utvikle nye teknologiske og kommersielle anvendelsesområder i havrommet, skriver offshore.no.

Det nye partnerskapet søker Innovasjon Norge om tildeling under klyngeprogrammet Norwegian Centres of Expertise (NCE).

I partnerskapet sitter bedrifter som Kongsberg, Roxar Emerson, DeepOcean, Fugro og Norbit, skriver klyngen i en pressemelding.

Prosjektet ledes av tidligere daglig leder i MARINTEK, Oddvar Aam.

– Norske aktører har alle forutsetninger for å kunne lykkes i en industriell utnyttelse og kunnskapsmessig forvaltning av havrommet og kan i et slikt perspektiv ha et globalt potensial til å gjøre en forskjell, sier Aam.

Den nye klyngen vil være operativ i løpet av 2015 eller 2016 hvis søknaden går gjennom.

Det nye klyngeprosjektet skal være en industriell kobling mellom regionens ledende forskningsmiljøer på feltet, MARINTEK og NTNU med det kommende Ocean Space Centre, og næringsaktører innen eksempelvis havbruk, offshore vind, bioenergi, offshore mining, shipping og offshore olje & gass.

Et viktig mål er at omsetningen til medlemsbedriftene skal økes. I prosjektskissen er det målsatt en firedobling i et tjueårsperspektiv og dobling i løpet av programperioden.

Initiativtaker NCE Instrumentation, som har rundt 50 medlemmer, ble opprettet i 2006, men er ferdig med tredje og avsluttende kontraktsperiode med Innovasjon Norge i juni 2016.