Norges første ukrainsk-ortodokse menighet er stiftet i Trondheim

Nyheter: Norge har fått sin første ukrainsk-ortodokse menighet. I Hellige Jaroslav den vises menighet i Trondheim høres liturgien på ukrainsk. Menigheten leier lokaler av Ilen Menighet.

Den ukrainsk-ortodokse menigheten hadde sin første gudstjeneste med tilreisende prest forrige helg. Nå har presten bestemt seg for å bli, og menigheten skal søke om å bli registrert som trossamfunn skriver Vårt Land.

Ønske fra miljøet

– Det var et ønske fra det lokale ukrainske miljøet å ha en prest. Ikke alle ukrainere er kirkevante eller interessert i religiøse spørsmål, men det er ikke så rart at mange flyktninger med vonde opplevelser kan ha et ønske om å få en prest, sier Jørgen G. Bosoni, som har engasjert seg for at ukrainske flyktninger skal få prest og menighet.

Kirkesamfunnet er underlagt Den ukrainsk-ortodokse diasporakirke i det som blir kalt Det vesteuropeiske eparkiet (bispedømmet).

Menigheten feirer gudstjeneste på søndager i lokaler de leier av menigheten Ilen i Trondheim. Gudstjenesten foregår på ukrainsk.

Ortodoks betyr «rettroende», og peker på at kirken forstår seg selv som forvalter av den rette lære fra Oldkirken , ifølge Vårt Land.