Norges bruk av elbiler skiller seg ut på globalt plan

Nyheter: Når det gjelder bruk av elbiler, skiller Norge seg ut på et globalt plan.

Landet har på en vellykket måte klart å omfavne elektrisk mobilitet og blitt et utmerket eksempel på hva som kan oppnås når et land forplikter seg til å redusere sitt karbonavtrykk. En av nøkkelfaktorene bak denne suksessen er det omfattende nettverk av ladestasjoner, som spiller en sentral rolle for å gjøre elbiler til et godt og praktisk valg for innbyggerne.

Et robust nettverk av ladestasjoner

Norge har et imponerende ladenettverk, som spenner seg over store hele landet. Enten du befinner deg i et travelt byområde eller er på kjøretur i grisgrendte strøk, vil nærmeste ladestasjon som regel aldri være langt unna. Dette nettverket ville aldri vært mulig uten norske myndigheters forpliktelse til å sette bærekraftig transport på dagsorden.

Disse ladestasjonene kommer i ulike varianter, fra standard AC-ladere til mer avanserte DC-hurtigladere, som du kan se på et bilde fra autodeler.co.no.

Som regel er de strategisk plassert på steder som parkeringsplasser, kjøpesentre, hoteller og langs store motorveier for å sikre at elbileiere har tilgang til lademuligheter når behovet oppstår. Når ladetilgjengeligheten er god, fjerner man et av de viktigste problemene hos elbileierne, nemlig rekkeviddeangst.

Installasjon av en hjemmeladestasjon

I tillegg til den offentlige ladeinfrastrukturen har mange nordmenn valgt å installere sine egne ladestasjoner. Hjemmelading er veldig praktisk ettersom elbileiere ganske enkelt kan lade bilen over natten og våkne opp til et fulladet batteri. Dette sparer både tid og sikrer at bilen alltid er klar til bruk. Stortinget har fremmet hjemmelading gjennom å gi tilskudd og incentiver til installasjon av ladeutstyr i private hjem, noe som har gjort det enda mer attraktivt for nordmenn å bytte ut den fossile bilen med en elbil.

Andre insentiver for å akselerer elbilsalget

Andre insentiver norske myndigheter har gitt for å akselerere utfasingen av fossile biler inkluderer ulike skattefordeler, reduserte registreringsavgifter, gratis passeringer gjennom bommer og fritak fra veiavgifter og fergeavgifter. I visse byer nyter elbileiere også godt av gratis parkering og tillatelse til å kjøre i kollektivfelt, noe som har gjort pendling i elbil både effektivt og rimelig. Men nå som en stor andel av befolkningen har skaffet seg elbil, kan man faktisk på enkelte dager og tidspunkt oppleve at kollektivfeltet i visse byer har flere kjøretøy enn de andre kjørefeltene.

I starten var momsfritaket på elbiler et av de viktigste insentivene for å få fortgang i elbilsalget. Denne rabatten reduserte prislappen på nye elbiler betydelig og gjorde dem til et attraktivt alternativ for norske forbrukere. I dag får man kun momsfritak på billige modeller. Dyre elbiler over et visst beløp anses som luksusvare, og argumentet er at om man har råd til å kjøpe dem, har man også råd til å betale 25 % moms.