Norge tjener grovt på krigen i Ukraina: Fem ganger så høy inntjening på olje og gass

Nyheter: Rekordhøye energipriser i fjor ga staten fem ganger så store inntekter fra det direkte eierskapet i olje- og gassektoren som normalt.

Netto kontantstrøm til staten var på 528 milliarder kroner ved utgangen av året. Det er 342 milliarder høyere enn året før og fem ganger over det Petoro regner som et normalår.

Høyere priser

Økningen skyldes i hovedsak vesentlig høyere inntekter som følge av økte olje- og gasspriser og økt gassalg. Gassprisen var i fjor 2,5 ganger så høy som gjennomsnittsprisen i 2021 – 11,95 kroner per standard kubikkmeter.

Resultat av krigen

Gjennomsnittlig realisert oljepris var på 104 dollar per fat, mot 70 dollar i 2021. Noe av prisøkningen skyldes svekket kronekurs.

Energiprisene er rekordhøye som et resultat av Ukraina-krigen, en krig som vil prege det geopolitiske bildet i lang tid. Norge dekker nå 30 prosent av Europas gassbehov. Gassleveransene fra norsk sokkel økte med åtte prosent i fjor, skriver Petoro i en melding om resultatene i fjor.

– Aldri har det vært viktigere med sikre og stabile gassleveranser til Europa og Norge er en garantist for dette som forutsigbar og langsiktig leverandør, sier administrerende direktør Kristin Kragseth i Petoro.

Økning i produksjon

Petoro er selskapet som håndterer de forretningsmessige forholdene knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel (SDØE).
Total produksjon var drøyt 1 million fat oljeekvivalenter per dag, 17.000 flere enn i 2021. Gassproduksjonen var på 109 millioner standard kubikkmeter per dag, en økning på 7 prosent fra forrige år.