Norge gir minst til forskning og utvikling i Norden

Nyheter: Norge er det landet i Norden som har investert minst i forskning og utvikling de siste årene. Samtidig øker gapet til de andre landene.

Det fastslår forskere i Statistisk sentralbyrå i en artikkel i fagbladet Forskningspolitikk. De har sammenlignet tall for forskning og utvikling (FoU) fra Sverige, Danmark, Island, Finland og Norge.

FoU innebærer både forskning ved universitetene og teknologiutvikling til næringslivet. Tallene viser at Sverige ligger på topp, mens Norge ligger på bunn.

Lillebror

– I mange år har Norge vært en lillebror i denne sammenheng, og det landet i Norden som har brukt den laveste andelen av BNP på FoU, sier Kaja Wendt i SSB til Khrono.

Norge sakker også etter de andre landene. Det skyldes at utgiftene til forskning og utvikling vokser mindre enn BNP-veksten. Det henger ifølge Wendt sammen med næringsstrukturen.

– I Norge har vi ikke så mye næringsvirksomhet innenfor næringene som er FoU-tunge. Vi har ikke mye farmasøytisk industri, som Danmark har, eller elektronikk, som Sverige og Finland har, sier hun.

(©NTB)